از ويژگى هاى انسان در شگفتى مانيد ، كه : با پاره اى " پى " مى نگرد ، و با " گوشت " سخن مى گويد . و با " استخوان " مى شنود ، و از " شكافى " نَفس مى كشد!!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
نواقص العقول

پایگاه اجتماعی زن در نهج البلاغه

راستی چگونه این روایات با عمومات و اطلاعات آیات قرآنی تناسب دارد؟ از طرف یگر، روایاتی را در متون احادیث می بینیم که زن را می ستاید و از آن به نیکی یاد می کند. مثلاً جمله ی حضرت علی: «المره ریحانه و لیست بقهرمانه» زن گل خوشبویی است و قهرمان نیست. اینجا سؤال مطرح می شود که اگر زن گل است گل که شر نمی شود.

نقدي بر مقاله «سيماي زن در نهج البلاغه» (2)

به دليل غلبه احساسات زنانه ممکن است نتواند در برابر اين رفتار شکيبايي به خرج دهد و با بهره گيري از نيروي انديشه به مقابله پردازد و در نتيجه با دشنام دادن و ناسزا گفتن، هم موجب حقارت خود و هم توهين به طرف مقابل و زمينه سازي براي مشکلات بعدي شود.

عقل زنانه در نهج البلاغه

مردان در این زمینه قوی‌ترند. چون در تصمیم‌گیری برتر از زنان هستند. خداوند حکیم در خلقت جهان موجودات را حکیمانه آفریده است. یعنی هر موجودی را به تناسب موقعیت و مسئولیتی که باید عهده‌دار آن باشد، آفریده است

نقدي بر مقاله «سيماي زن در نهج البلاغه» (1) «سيماي زن در خطبه ها»

چنانچه دلالت و سند روایت، اطمینان‎آور نباشد با توجه به شرایط و ضوابط حدیث‎شناسی، یا به‎کلی رد می‎شود و یا مسکوت گذاشته خواهد شد. به همین دلیل، برخی از محققین در باب روایات نقصان عقل زن، معتقد به اجمال آن‎ها شده‎اند به این معنی که استفاده هیچ حکمی را از آن‎ احادیث جایز ندانسته‎اند.

تأملی کوتاه بر خطبه هشتادم نهج البلاغه

بر اساس محورهای مطروحه در این خطبه سوالاتی بسیار اساسی در مورد زنان مطرح می شود که در نگاه اول انسان را نسبت به صحیح بودن چنین روایتی مردد می نماید. نقص عقل، نقص ایمان و نقص حظوظ سه پایه اصلی شکل دهنده این روایت هستند که بر این اساس امام علیه السلام با سه استدلال مستقل آنها را به نوع زنان نسبت داده اند.

تحليلي بر خطبه (80)نهج البلاغه قسمت سوم

مسلم است که مقصود از خوبان زنها زناني هستند که شرو پليدي ندارند. اين معنا براي يک زن خوب در عرف عام متداول است . يعني در عرف عام همين مقدارکه يک زن ضرر و شري به مرد و فرزندان خود نرساند به خوبي و نيکي موصوف مي گردد. اگر زني درصدد اضرار به مرد و ساير اجزاي دودمان برنيايد، کشف مي شود که به وظايف قانوني خود عمل مي کند .

تحليلي بر خطبه (80)نهج البلاغه قسمت دوم

اين خطبه، گر چه خطابش عام است ولي اشاره به مورد خاص و شخص معين است، چنانکه در زمان خاص که همان بعد از به پايان رسيدن جنگ جمل بوده است، اميرالمرمنين عليه السلام اين خطبه را ايراد فرموده اند وحتي سخن مزبور را با اين ترتيب ترجمه کرده اند که :اي مردم، جمعي از زنان هم از نظر ايمان، هم ازجهت بهره، هم از موهبت عقل در رتبه اي کمتر از مردان قرار دارند...

تحليلي بر خطبه (80)نهج البلاغه قسمت اول

آثار زندگي در خودآرايي، جلوه گري و تمايل به زينت و زيور در اين است که :زندگي، بيشتر جنبه احساسي پيدا مي کند تا تعقلي، کسي که پيوسته مي کوشد تا خود را با زيورآلات بيارايد، اهل احساسات است و احساسات براو غلبه دارد، لذا در گرداب حواد ث و پيش آمدهاي ناگوار، به جاي آنکه عقل و تدبير شايسته، به کار گيرد