با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
قضاوت

دادرسی از دیدگاه امیرالمؤمنین، علی علیه السلام

برخلاف آنچه ابتدائاً به ذهن می رسد، مردم هم می توانند بر قاضی نظارت داشته باشند. روایت شده است امام (علیه السلام)، جوانی سارق را که اقرار کرده بود، ولی بعد از آن، پشیمان و نادم بود، مورد عفو قرار داد. اشعث گفت:«چرا حدود را تعطیل کردی؟». امام علی (علیه السلام) فرمودند که در اقرار، حاکم می تواند ببخشد و هم، حد را اجرا کند، ولی در بینه، چنین حقی (بخشش) ندارد

نظام قضایی امیر مؤمنان(علیه السلام)

نظام قضایی حضرت مرکّب از نظام ساختاری و حقوقی است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامی را تأمین می کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتی اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردی بحث پرداخته می شود.

کار و تلاش در سیره امام علی «علیه السلام»

حضرت موسی «علیه السلام» چوپانی کرد. حضرت عیسی «علیه السلام» طبابت می‌کرد، حضرت داوود «علیه السلام» زره می‌ساخت و حضرت محمد «صلی الله علیه و آله» به چوپانی و تجارت می‌پرداخت. پیامبر اسلام «صلی الله علیه و آله» آنگاه که ویژگی‏‌‌های انسان مومن را برای حضرت علی «علیه السلام» توصیف می‌کند.