از ويژگى هاى انسان در شگفتى مانيد ، كه : با پاره اى " پى " مى نگرد ، و با " گوشت " سخن مى گويد . و با " استخوان " مى شنود ، و از " شكافى " نَفس مى كشد!!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
انصار

مناظره امیر المؤمنین علیه السلام با بزرگانی از مهاجرین و انصار

هر کدام از دو گروه فضیلتی را گفتند و به حق هم گفتند، و من از شما ای گروه قریش و انصار سؤال می کنم؟ به خاطر چه کسی خداوند این فضایل را به شما عنایت فرمود؟ آیا به خاطر خودتان و قبایل و خانواده هایتان بود و یا به خاطر غیر شما؟

انصار از دیدگاه قرآن

تعبیر قرآن عجیب است! «و الذین تبوؤوا الدار» آنان که خانه را قبلا آماده کردند «و الایمان» و خانه ایمان را آماده کرده بودند (خانه دل را هم آماده کرده بودند) «من قبلهم» قبل اینکه مهاجرین بیایند اینها آغوش خودشان را برای آمدن آنها باز کرده بودند. در ادامه آمده است: «یحبون من هاجر الیهم؛ (این دیگر گواهی دادن خود قرآن است) دوست می دارند مهاجرین را»، دوست می دارند کسانی را که به سوی اینها مهاجرت می کنند.