(آنگاه كه خبر كشته شدن محمد بن ابى بكر را به او دادند فرمود) همانا اندوه ما بر شهادت او ، به اندازه شادى شاميان است، جز آن كه از آن يك دشمن ، و از ما يك دوست كم شد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
اخلاق

اخلاق در نهج البلاغه

انسان از اول افق انسانيت تا آخر مدارج انسانيت، داراي عرض عريضي است. اولِ آن متصل به افق بهائم است و آخر آن به افق ملائکه اتصال دارد. علم اخلاق، انسان را از حضيض بهيميّت به اوج مراتب ملکيّت عروج مي دهد. پس صناعتي که اخس موجودات را به اشرف مخلوقات مي رساند، صناعتي بس شريف است.

رابطه اخلاق و سیاست از دیدگاه امام علی« علیه السلام »

اين موضوع ، اذهان متفكران دوره هاي متفاوت در غرب و شرق را به خود مشغول داشته است . كوتاه سخن اين كه تمام حكما ، متكلمان و انديشه ورزان در سراسر حيات بشر هر كدام به زبان و شيوه اي ، اخلاق و پيوند آن با سعادت و رستگاري انسان را مورد توجه قرار داده اند . به همين لحاظ تاريخ انديشه سياسي در واقع كوششي است براي تبيين سير تطور و تحول انديشه ورزي و نظريه پردازي در خصوص كم و كيف رابطه ميان اخلاق و سياست و تشخيص شرايطي كه يكي بر ديگري چيرگي يافته است .

بهره گيري مثنوي از اصول اخلاقي نهج البلاغه (1)

از سوي ديگر، پيچيدگيهاي روز افزون جهان کنوني وپيشرفتهاي علمي وفناوريهاي روز آسايش وامنيت واقعي را براي انسان به ارمغان نياورده است. جهان امروز به معنويت نياز دارد. فراموش کردن پيشينه فرهنگي و تأثير پذيرفتن از فرهنگهاي پر زرق وبرق مادي عامل مهمي در رخت بر بستن معنويت از زندگي بشر است.

سیمای مدیران در آیینه نهج البلاغه

داشتن خلق نیکو «اکرم اخلاقا»: از ویژگی های خوب هر مدیر،حسن خلق است. خوش خلقی در ناملایمات و مشکلات، سبب می شود تامعضل بهتر و سریع تر حل و فصل شود. در حالت عادی بشاش بودن کارسختی نیست در ناملایمات است که اخلاق حسنه زایل می شود. یک مدیربدخلق به هنگام بروز ناملایمات، همکاران و مشاوران خود را نیزدچار ناهنجاری می کند.

سیاست در نهج البلاغه

انسان بخیل، نادان، ستمکار و بی دین، هرگز شایستگی رهبری جامعه را نخواهد داشت؛ چرا که رهبری، رکن اصلی در رشد و پیشرفت جامعه است و انسان های نالایق، جامعه را به پرتگاه سقوط نزدیک می کنند.

تفاوت اخلاقی مردان و زنان

برخی از نیکوترین خلق و خوی زنان ، زشت ترین اخلاق مردان است ، مانند ،تکبّر ، ترس ، بخل ؛ هرگاه زنی متکبّر باشد بیگانه را به حریم خود راه نمی دهد ، و اگر بخیل باشد اموال خود و شوهرش را حفظ می کند ، و چون ترسان باشد از هر چیزی که به آبروی او زیان رساند فاصله می گیرد

مباني مکتب تربيتي و اخلاقي اسلام از منظر نهج البلاغه(1)

مکتب اخلاقي اسلام، در همان قرن نخست، به برکت آيات روشنگر قرآن و سيره ي اخلاقي پيامبر(عليه السلام) و احاديث اخلاقي ايشان، به ويژه احاديث اخلاقي فراوان و کلمات قصار و خطبه هاي اميرالمؤمنين(عليه السلام) و سيره ي اخلاقي ايشان در طول 52 سال پس از پيامبر(صلي الله عليه و آله)، حتي بيش از دو عرصه ي فقه و کلام، قابليت تدوين و استخراج و اجتهاد يافت. در اين زمينه با تکيه بر احاديث اخلاقي نهج البلاغه سعي در ارائه مسنجم از روشنگري همه جانبه ي آن حضرت در ابعاد مورد بحث در باب اخلاق داريم. ابعادي که مورد توجه قرار گرفته اند به اختصار عبارتند از: تعريف مفاهيم اخلاقي؛ تصحيح مفاهيم اخلاقي؛ ترجيح اهم برمهم در اخلاق؛ طرح اخلاق استدلالي.

مباني مکتب تربيتي و اخلاقي اسلام از منظر نهج البلاغه(2)

مکتب اخلاقي اسلام، در همان قرن نخست، به برکت آيات روشنگر قرآن و سيره ي اخلاقي پيامبر(عليه السلام) و احاديث اخلاقي ايشان، به ويژه احاديث اخلاقي فراوان و کلمات قصار و خطبه هاي اميرالمؤمنين(عليه السلام) و سيره ي اخلاقي ايشان در طول 52 سال پس از پيامبر(صلي الله عليه و آله)، حتي بيش از دو عرصه ي فقه و کلام، قابليت تدوين و استخراج و اجتهاد يافت. در اين زمينه با تکيه بر احاديث اخلاقي نهج البلاغه سعي در ارائه مسنجم از روشنگري همه جانبه ي آن حضرت در ابعاد مورد بحث در باب اخلاق داريم. ابعادي که مورد توجه قرار گرفته اند به اختصار عبارتند از: تعريف مفاهيم اخلاقي؛ تصحيح مفاهيم اخلاقي؛ ترجيح اهم برمهم در اخلاق؛ طرح اخلاق استدلالي.

مباني مکتب تربيتي و اخلاقي اسلام از منظر نهج البلاغه(3)

مکتب اخلاقي اسلام، در همان قرن نخست، به برکت آيات روشنگر قرآن و سيره ي اخلاقي پيامبر(عليه السلام) و احاديث اخلاقي ايشان، به ويژه احاديث اخلاقي فراوان و کلمات قصار و خطبه هاي اميرالمؤمنين(عليه السلام) و سيره ي اخلاقي ايشان در طول 52 سال پس از پيامبر(صلي الله عليه و آله)، حتي بيش از دو عرصه ي فقه و کلام، قابليت تدوين و استخراج و اجتهاد يافت. در اين زمينه با تکيه بر احاديث اخلاقي نهج البلاغه سعي در ارائه مسنجم از روشنگري همه جانبه ي آن حضرت در ابعاد مورد بحث در باب اخلاق داريم. ابعادي که مورد توجه قرار گرفته اند به اختصار عبارتند از: تعريف مفاهيم اخلاقي؛ تصحيح مفاهيم اخلاقي؛ ترجيح اهم برمهم در اخلاق؛ طرح اخلاق استدلالي.

آسيب شناسي اخلاقي از ديدگاه نهج البلاغه(1)

سخنان امام علي(عليه السلام) در خصوص بازشناسي آسيب هاي اخلاقي در جامعه ي ديني، با توجه به رويکرد و عملکرد دينداران، حاکي از شدت آسيب پذيري جامعه از عواملي است که حضور اخلاق را در ارکان مختلف زندگي فردي يا اجتماعي، ناکارآمد جلوه مي دهد. بر اين اساس، ريشه ي بسياري از انحراف ها و آسيب هاي اجتماعي، ناشي از عدم رعايت اخلاق است که دامنه ي اثر گذاري آنها بسيار گسترده است. پيمان شکني، ضيق صدر، خيانت، ظلم، تندخويي، سخن چيني، تملق و چاپلوسي، استبداد راي، خودفراموشي، قانون گريزي، جهل و تقليد کورکورانه و... از مهم ترين آسيب هاي اخلاقي محسوب مي شود.

Pages