صدقه دادن دارويى ثمر بخش است ، و كردار بندگان در دنيا ، فردا در پيش روى آنان جلوه گر است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

گروه قاعدین و نقش تخریبی آنان در حکومت حضرت علی (علیه السلام)

نويسنده : رنجبران، داود

استاد راهنما : حجت الاسلام پیشوایی، مهدی

مقطع : کارشناسی ارشد

دانشگاه : موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

تاريخ دفاع : 1381

تحقیق مورد نظر شامل چند فصل است. که بخش عمده آن با توجه به عنوان پایان نامه مربوط به نقش تخریبی گروه قاعدین بر حکومت حضرت علی(علیه السلام) است. نخست با طرح مباحث مقدماتی، بیان فرضیات و پیشینه تحقیق با توجه به مباحث مطرح در قرآن به معرفی گروه قاعدین پرداخته شده است.

سپس واژه بیعت را از دیدگاههای مختلف، تبیین نموده و به تقسیم بندی آن براساس موضوع بیعت پرداخته شده تا مقدمه ای برای چگونگی بیعت قاعدین با بیعت حضرت علی(علیه السلام) باشد. در بخش دیگری از این تحقیق، به تببین و توصیف ویژگی های بیعت مردم با حضرت علی(علیه السلام) پرداخته شده و با طرح دیدگاه های متخلفین از بیعت عمومی، به نقد و بررسی آن پرداخته شده است.

همچنین در جای دیگری از این پژوهش، به معرفی چهره های قاعدین به صورت انفرادی و شخصی پرداخته شده و موضوع قعود آن ها (قعود از بیعت و یا قعود از جنگ)با توجه به منابع معتبر، مشخص شده است. در پایان نیز به نقش تخریبی گروه قاعدین پرداخته شده است.

در این بخش ابتدا به قدرت نفوذ آن ها در بین امت اسلامی و سپس به ضرورت روشن گری قاعدین اشاره شده است. همچنین در ایجاد و ترویج فضای شبهه و ابهام، نقش قاعدین قابل توجه است که در این تحقیق نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

هم صدایی ایشان در طرح شعارهایی مانند تشکیل شورا، فتنه خواندگان جنگ با ناکثین و قاطین، از مهمترین ضرباتی بود که بر پیکر حکومت حضرت علی(علیه السلام) وارد شد که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

تحریک مردم بر علیه حکومت حضرت و تشویق دشمن به رویارویی با حضرت علی(علیه السلام) نیز از جمله تحرکات سیاسی آنان در حکومت حضرت بوده که در این تحقیق مورد لحاظ قرار گرفته است.

رویارویی نظامی تعدادی از آنها در مقابل حضرت علی(علیه السلام) از جمله حرکت های نظامی و تخریبی بود که بر علیه حکومت حضرت علی(علیه السلام) انجام دادند. یکی از اثرات تفکر قعود، زمینه بازی برای تولد فرقه مرجئه بود که با گسترش این تفکر زمینه های رشد و توسعه مرجئه نیز فراهم شد بنی امیه توانستند از آن به نفع مقاصد سیاسی خود بره برداری کنند.
 

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها