كسى كه چيزى از او خواسته اند تا وعده نداده آزاد است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  کتاب شناسی  >  نهج البلاغه منظوم (سلطانی)

مولف: 
سید رضی( ره)
مترجم: 
سلطانی، محمد حسین
محل نشر: 
تهران
ناشر: 
موسسه انتشارات به آفرين
تاریخ نشر: 
1379
نوع مدرک: 
کتاب
زبان : 
فارسی
موضوع اصلی: 
ترجمه منظوم نهج البلاغه
کلید واژگان: 
ترجمه منظوم-محمد حسین سلطانی
توضیحات: 

معرفى اجمالى
نهج البلاغه منظوم اثر آقاى محمدحسين سلطانى  و به تصحیح آقای اسدی تویسرکانی، سهراب است كه صورت اشعاريى زيبا در آمده است. اثر حاضر، مجموعه خطبه ها، نامه ها و سخنان امام على(علیه السلام)در نهج البلاغه است كه در قالب مثنوى و در بحر متقارب به نظم كشيده شده است. ابيات آغازين كتاب چنين است: بود اولين خطبه آن امام/على(علیه السلام) آن شهنشاه نيكو مرام/كه پيدايش آسمان و زمين/ز خلقت ز نعمت جهان آفرين/بفرمود در آن به شرح و بيان/ز وصف مكان و ز وصف زمان/ستايش بود ويژه آن خداى/ خداوند يكتا و پاكيزه راى/... اين كتاب در تاريخ ٧٨/ ۵/ ١۴ ساعت ۵ ٣٠ پنجشنبه به پايان رسيد.