همانا خداى سبحان روزى فقراء را در اموال سرمايه داران قرار داده است، پس فقيرى گرسنه نمى ماند جز به كاميابى توانگران ، و خداوند از آنان دربارة گرسنگى گرسنگان خواهد پرسيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  کتاب شناسی  >  نهج البلاغه منظوم، کلمات قصار (خاکیاسری)

مولف: 
سید رضی( ره)
مترجم: 
قاضی خاکیاسری، حمید
محل نشر: 
تهران
ناشر: 
بنیاد نهج البلاغه
تاریخ نشر: 
1372
نوع مدرک: 
کتاب
زبان : 
فارسی
موضوع اصلی: 
ترجمه منظوم نهج البلاغه
کلید واژگان: 
ترجمه منظوم نهج البلاغه-حمید قاضی خاکیاسری
توضیحات: 

نهج البلاغه منظوم كلمات قصار
معرفى اجمالى
كتاب «نهج البلاغه منظوم كلمات قصار»، تاليف حميد قاضى خاكيسارى به زبان عربى - فارسى است. اين اثر شرح منظوم چهارصد و هفتاد خطبه نهج البلاغه اميرالمومنين على(علیه السلام) مى باشد. يكى از شرح هاى بسيار زيبا و آموزنده نهج البلاغه است كه مولف شاعر آن با استفاده از ذوق شعرى خود به زبان شعر مطالب كتاب خود را بيان كرده است.
ساختار كتاب
كتاب شامل مقدمه، متن در چهارصد و هفتاد قصيده بيان شده است. مولف در بيان مطالب خود ابتدا قطعه اى از نهج البلاغه را به زبان عربى بيان كرده و در ادامه آن در همان مضامين قصيده را به زبان شعر آورده است. ايشان نام هر قسمت را حكمت و آن ها را با شماره از هم جدا كرده است.
 گزارش محتوا
مقدمه نيز از مطالب و نام كتاب تبعيت كرده است و مطالبش در رساى حضرت على(علیه السلام) به صورت شعر بيان شده است.مظهر حشمت خدا# كان مروت و صفا
بحر سخاوت و كرم# لطف و حقيقت و وفا
غيرت محض و عقل كل# مبدأ عصمت و حيا
چشمه فيض ايزدى# گوهر پاك و بى ريا
على بود على بود# معدن جود و علم و حلم
اين قصيده نسبتا طولانى و در چند صفحه بيان شده است. متن كتاب با دسته بندى مطالب در قالب «حكمت» بيان شده است؛ همانند: حكمت ١ قال عليه السّلام كن فى الفتنهء كابن الّلبون لا ظهر فيركب و لا ضرع فيحلب. حكمت ها معمولا در يك يا دو سطر بيان شده اند و در ادامه آن مضمون حديث به زبان شعر بيان شده است. در بعضى موارد هم با طولانى بودن متن عربى هيچ تقطيعى صورت نگرفته و شعر مورد نظر هم به صورت مفصل آمده است. همانند: «حكمت ١٩ و قال(علیه السلام) أقيلوا ذوى المروءات عثراتهم فما يعثر منهم عاثر إلّا و يده بيد اللّه يرفعه
زلغزيدن و خبط بخشندگان# سخى و جوانمرد و كوشندگان
بجان بگذريد و كز آنان، كسى# نلغزد بگردابه مفلسى
مگر آنكه دست خداى جهان# بدستش بود در عيان و نهان
كه او را نمايد عزيز و بلند# برى از خطا و نژند و گزند
و يا در جايى كه متن عربى طولانى است: «حكمت ٣٠ (و سئل عن الإيمان فقال) الإيمان على أربع دعائم على الصبر و اليقين و العدل و الجهاد. و الصّبر منها على أربع شعب على الشّوق و الشّفق و الزهد و التّرقّب. فمن اشتاق إلى الجنّهء سلا عن الشهوات. و من أشفق من النّار اجتنب المحرّمات. و من زهد فى الدّنيا استهان بالمصيبّات
هر آينه ايمان، بروى چهار# ستون است و مستحكم و استوار
شكيبائى و عدل و داد و يقين# جهاد و صف آرايى متقين
كز آن جمله، صبر و شكيب و توان# بايمان و تخليص روح و روان
بر اصل چهار و گهر پايه است# كه بر سالكان، گنج و سرمايه است
وفادارى و مهر و دلبستگى# علاقه بايمان و وابستگى
هراسيدن و وحشت و خوف و ترس# بدل كردنش بار و پيوند و غرس
وپاكى و تقوا و زهد و شرف# بدنيا و اندر امور و حرف
مولف در بعضى از اشعار خود كه از لغات دشوار يا عربى استفاده شده است را در پاورقى توضيح و شرح داده است. همانند: «ونيكوتر از آنشكوهمنش«١»سرافراز يوفخرو نازكنش«٢». ». ١- منش: خو،سرشت  ٢- كنش: كردار». اثر اين مولف داراى چهارصد و هفتاد حكمت از حكم نهج البلاغه است كه مولف در قالب شعرهاى حكمت آميز آن ها را بيان كرده است.هر آن كس كه سرعت كند در عمل# بچيزى كه در كاروان ملل
از آن مى هراسند و در رنجه اند# وگر چه دلير و قوى پنجه اند
در احوال او، بى امان و دريغ# بگويند و با صوت و لحن بليغ
زگفتار و چيزى كه آنرا، عيان# ندانند و معناى سود و زيان

وضعيت كتاب
كتاب بدون فهرست
منابع مى باشد. در توضيح لغات مشكل در بعضى از صفحات كتاب به صورت پاورقى توضيح و شرح داده شده اند.
منبع:كتاب