علم دو گونه است: علم فطرى و علم اكتسابي؛ اگر هماهنگ با علم فطري نباشد سودمند نخواهد بود.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نقد بلاغی ترجمه نهج البلاغه

نقد بلاغی ترجمه نهج البلاغه ( دکتر سید جعفر شهیدی) با تأکید بر صور خیال در 100 خطبه اوّل

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی

دانشجو : رویا اسدی

استاد راهنما : فاطمه توکلی

سال انتشار:1390

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : نقد بلاغینهج البلاغهترجمه دکتر شهیدی-

چکیده

کتاب نهج البلاغه آینه اندیشه های سیاسی، تربیتی و کارنامه حکومتی امیرمومنان علی (ع) است که شامل بخشی از سخنان، کلمات و نامه های ارزشمند حضرت علی (ع) است که ایشان در مناسبتهای گوناگون بیان داشته اند که دو خصّوصیت ویژه داشتند اوّل: زیبایی و فصاحت و بلاغت بی نظیر آن دوّم : تأثیر شگفت انگیز که هر شنونده ای را تحت تأثیر قرار می دهد. نهج البلاغه چندین بار به فارسی ترجمه شده است و فاضلان بزرگوار شرح هایی بر آن نوشته اند و بارها به چاپ رسیده است تفاوت یا مزیت ترجمه ای که بر روی آن کار شده است (ترجمه دکتر سیّد جعفر شهیدی) علاوه بر صحت و امانتداری، در مراعات ویژگی ادبی این اثر جاودانی یعنی به کار بردن صنایع لفظی و آرایش های ادبی از جمله استعاره، تشبیه و ... است که در برگردان فارسی تا آنجا که ممکن بوده مورد توجّه قرار گرفته امّا با این همه معنی فدای آرایش لفظ نشده است. نتیجه کلی که نمایانگر کوشش و تلاش بی دریغ مترجم بوده است که تا جایی که توانسته است در ترجمه و برگردان عربی به فارسی از فصاحت و بلاغت این کتاب نکاسته و میزان گستردگی استفاده از تشبیه و استعاره در ترجمه خطبه ها بیشتر از کنایه و مجاز می باشد بنابراین این ترجمه یک ترجمه فنی، ظریف و دقیق است و این معنی در مورد کتابی که آن را «فروتر از کلام خدا و فراتر از سخن بشر» گفته اند به مراتب صدق بیشتری دارد.