ستودن بيش از آنچه كه سزاوار است نوعى چاپلوسى ، و كمتر از آن ، درماندگى يا حسادت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  کتاب شناسی  >  موسوعة الغدیر في الکتاب و السنة و الأدب

مولف: 
علامه شيخ عبدالحسين احمد امينى نجفى
تاریخ نشر: 
1370/01/01
نوع مدرک: 
کتاب
زبان : 
عربی
موضوع اصلی: 
الغدیر
کلید واژگان: 
الغدیر-علامه امینی
توضیحات: 

موسوعة الغدير في الكتاب و السنة و الأدب، اثر علامه شيخ عبدالحسين احمد امينى نجفى، كتابى است در اثبات ولايت بلافصل حضرت على(صلی الله علیه و آله و سلم) بعد از پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و اثبات حقانيت مذهب شيعه كه به زبان عربى نوشته شده است.

برخى اين كتاب را معتبرترين كتاب براى اثبات حقانيت شيعه مى‌دانند. نویسنده در اين كتاب، به 110 تن از صحابه و 84 نفر از تابعين پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) كه حديث غدير را روايت كرده‌اند اشاره مى‌كند. آنگاه 360 تن از راويان حديث غدير از قرن دوم تا چهاردهم را برمى‌شمارد. در پايان هم اشعار شاعران مختلف را درباره اين موضوع ذكر مى‌كند.

از آنجا كه كتاب‌شناسى اين اثر در نرم‌افزار موجود مى‌باشد، در اين مقاله به بررسى نسخه‌اى پرداخته شده است كه توسط مركز مطالعات اسلامى الغدير، به اشراف آيت‌الله سيد محمود هاشمى شاهرودى تحقيق و منتشر شده است.

اين مجموعه در چهارده جلد تنظيم شده است. جلد اول، به مقدمه محقق اختصاص يافته و جلد سيزدهم و چهاردهم، به فهارس فنى كتاب.

در مقدمه محقق، ابتدا زندگى‌نامه مفصلى از علامه امينى ارائه گرديده و سپس به تعريف كتاب «الغدير» و بيان نكاتى پيرامون خصوصيات و ويژگى‌هاى آن پرداخته شده است. از جمله مباحث مطرح‌شده در اين مقدمه، عبارتند از: مسئله بحث تاريخى الغدير؛ تبريز مدينه ابواب نه‌گانه و مهد علامه امينى؛ مشكلات تاريخى مطالعه غدير؛ ضرورت وجود امام؛ خصائص امام؛ روايت واقعه غدير توسط صحابه، تابعين و علما؛ واقعه غدير در شعر قرن اول تا دوازده هجرى و رسائل و تقاريظ نوشته‌شده در مورد كتاب الغدير[۱]

فهرست منابع محقق، در انتهاى جلد اول آمده است. در ابتداى جلد دوم، دو مقدمه مربوط به چاپ اول و دوم از مركز مطالعات اسلامى در توضيح اقدامات صورت‌گرفته در چاپ‌هاى مزبور، آمده است. در مقدمه اول به فهارس فنى موجود در اين چاپ و در مقدمه دوم، به اقدامات تحقيقى صورت‌گرفته در آن اشاره شده است. برخى از آن اقدامات عبارتند از:

1.شرح كلمات و لغاتى كه احتياج به توضيح و تشريح داشته است؛

2.تخريج و توثيق مطالب، نصوص و روايات واردشده در كتاب و ذكر چاپ‌هاى جديدتر مصادر مورد استفاده نویسنده؛

3.مقابله نصوص كتاب با منابع و مصادر اصلى آن؛

4.ادغام پاورقى‌هاى محقق و پاورقى‌هاى مؤلف با اشاره به آن‌ها؛ بدين صورت كه در جلوى پاورقى‌هاى مؤلف، كلمه (المؤلف) آمده و پاورقى‌هاى محقق، بدون اين كلمه، درج شده است؛

5.مطالبى كه در متن از سوى محقق افزوده شده، بين كروشه [] قرار گرفته است و به منابع و مصادر آن نيز، اشاره شده است. كلمات معصومين(علیه السلام) نيز بين گيومه نوشته شده است؛

6.جمع‌آورى نامه‌ها و تقريظهاى وارده در مورد مؤلف و كتاب و ذكر آن‌ها در جلدى مستقل (جلد اول) و..[۲]

از جمله ويژگى‌هاى اين نشر، فهارس فنى آن مى‌باشد كه دسترسى خواننده به مطالب را تسهيل نموده است. اين فهرست‌ها به ترتيب عبارتند از: فهرست آيات؛ احاديث؛ اشعار؛ ضرب‌المثل‌ها؛ امم، قبايل و طبقات؛ شهرها و اماكن؛ طوايف، فرق و ملل؛ كتاب‌ها؛ وقايع، ايام و زمان‌ها (در جلد سيزدهم)؛ شعرا (بر حسب ترتيب هجايى، قرون و شهرها) و اعلام مذكور در متن كتاب «الغدير» (در جلد چهاردهم).

پانويس

1.متن كتاب، ج1، ص29 - 435

2.همان، ج2، ص7 - 15

منبع:مقدمه و متن كتاب.