از ويژگى هاى انسان در شگفتى مانيد ، كه : با پاره اى " پى " مى نگرد ، و با " گوشت " سخن مى گويد . و با " استخوان " مى شنود ، و از " شكافى " نَفس مى كشد!!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (شهرها و کشورها)  >  معماهاي شهرها و كشورها

معماهاي شهرها و كشورها

1. نام چند شهر در نهج البلاغه ذكر شده است؟
2. نام شهري است در نهج البلاغه كه اگر حرف دوم آن را حذف كنيم نام يك حيوان مي‌شود و اگر حرف آخر آن را حذف كنيم به معناي بينايي است؟
3. نام يكي از شهرهاي عراق، كه اهل آن طبق خطبه 102 به مرگ سرخ و گرسنگي مبتلا خواهند شد؟
4. نام يكي از شهرهاي استان فارس، كه اسود بن قطبه رئيس سپاه حضرت علي(علیه السلام)در آن شهر بود؟
5. نام كشوري است كه اگر حرف اول آن را برداريم از اوزان مي‌شود؟
6. حضرت علي(علیه السلام)اهل كدام كشور را در زمان خودش تشبيه به زن حامله مي‌كند؟
7. نام سه استان از استانهاي ايران كه حضرت علي(علیه السلام)فرماندار براي آنجا اعزام مي‌‌كند چيست؟
8. حضرت علي(علیه السلام)اهل كدام شهر را سپاه زن و پيرو شتر معرفي مي‌كند؟
9. حضرت علي(علیه السلام)كدام شهر را دورترين نقطه از آسمان معرفي مي‌كند و نُه دهم از بديها را در آن شهر مي‌داند؟
10. حضرت علي(علیه السلام)چه شهري را براي پايتخت حكومت خود انتخاب كرده بود؟
11. حضرت علي(علیه السلام)اهل كدام شهر را در خطبه 25 نفرين مي‌كند؟
جواب معماهاي شهرها و كشورها
ج 1. كوفه، بصره، شام، يمن، حجاز، عراق، مكه، مدينه، مصر.
ج 2. بصره. كه اگر حرف دوم(ص) را حذف كنيم، «بره» مي‌شود و اگر حرف آخر(ه) را حذف كنيم «بصره» به معناي بينايي مي‌شود.
ج 3. بصره.[1]
ج 4. حلوان.
ج 5. يمن. اگر حرف اول«ي) را حذف كنيم به «من» كه از اوزان است تبديل مي‌شود.
ج 6. اهل عراق.[2]
ج 7. استانهاي فارس، كرمان، اهواز، كه فرماندار حضرت علي(علیه السلام)در اين شهرها عبدالله بن عباس بود.
ج 8. اهل بصره. حضرت علي(علیه السلام)در نكوهش اهل بصره پس از جنگ جمل فرمودند: شما اي مردمان بصره! سپاه زني«عايشه» و پيرو حيوان زبان بسته‌اي (شتر عايشه) شديد.»[3]
ج 9. بصره.
ج 10. كوفه، كه پايتخت حكومت حضرت علي(علیه السلام)بود.
ج 11. اهل كوفه.
****************
[1] . خطبه 102.
[2] . خطبه 71.
[3] . خطبه 13.