همانا خداى سبحان روزى فقراء را در اموال سرمايه داران قرار داده است، پس فقيرى گرسنه نمى ماند جز به كاميابى توانگران ، و خداوند از آنان دربارة گرسنگى گرسنگان خواهد پرسيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (دشمنان)  >  معماهاي دشمنان حضرت علي عليه السلام

معماهاي دشمنان حضرت علي عليه السلام

1. حضرت علي(علیه السلام)در رابطه با قاتل خود ابن ملجم چه حكمي را صادر كرد؟

2. حضرت علي(علیه السلام)كدام گروه از دشمنان خود را حزب شيطان معرفي مي‌كند؟

3. حضرت علي(علیه السلام)به كدام يك از دشمنان خود در حال خطبه خواندن لعنت فرستاد؟

4. حضرت علي(علیه السلام)دستور كشتن كدام يك از دشمنان خود را صادر كرده بود؟

5. كدام يك از دشمنان حضرت علي عليه السلام بود كه بر اثر نفرين پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه وآله ـ هرگز از غذا سير نمي‌شد؟

6. حضرت علي(علیه السلام)كداميك از دشمنان خود را به شاخ بز تشبيه مي‌كند؟

7. حضرت علي(علیه السلام)در خطبه شقشقيه با جمله«فلما نهضت بالامر نكثت طائفه و مرقت اخري و قسط آخرون» سه گروه از دشمنان خود را معرفي مي‌كند نام آن سه گروه را بنويسيد؟

8. حضرت علي(علیه السلام)در جواب نامه معاويه چه كسي را ننگ امويان معرفي مي‌كند؟

9. حضرت علي(علیه السلام)كداميك از دشمنان خود را پرگو و پر حرف پيرامون قتل عثمان معرفي مي‌كند؟

جواب معماهاي دشمنان حضرت علي ( عليه السلام)

ج 1. حضرت علي(علیه السلام)درباره قاتل خود فرمود: «بعد از من فقط يك ضربه بر فرق قاتلم وارد سازيد و از مثله كردن او بپرهيزيد.

ج 2. اصحاب جمل(عائشه، طلحه، زبير و ياران آنها).[1]

ج 3. اشعث بن قيس.[2]

ج 4. معاويه.[3]

ج 5. معاويه.[4]

ج 6. برج بن مسهرطائي.[5]

ج 7، 1. ناكثين: گروهي بودند كه در ابتداء امر با حضرت علي(علیه السلام)بيعت كردند اما بعد پيمان خود را شكستند مانند طلحه و زبير.

2. مارقين: گروهي كوته فكر و نا آگاه در لباس تقدس و با منطقي كودكانه در برابر حكومت حضرت علي(علیه السلام)بودند.

3. قاسطين: گروهي بودند كه بطور كلي حكومت حضرت علي(علیه السلام)را به رسميت نمي‌شناختند و تن به حكومت مترقي و سعادت آفرين آن حضرت نمي‌دادند. لذا قاسطين يعني ستمكاران خوانده شدند. مانند معاويه.

ج 8. ابوسفيان.

ج 9. معاويه. «و قد اكثرت في قتله عثمان ...»[6]

**************************

[1] . خطبه 10.

[2] . خطبه 19.

[3] . خطبه 56.

[4] . خطبه 56.

[5] . خطبه 184.

[6] . نامه 64، 37.