دانش، ميراثى گرانبها ، و آداب ، زيورهاى هميشه تازه ، و انديشه ، آيينه اى شفاف است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( حسین استادولی)  >  مشارکت در قتل عثمان ( خطبه شماره 75 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

75.و من كلام له (علیه السلام):لما بلغه اتهام بني أمية له بالمشاركة في دم عثمان‏

1.      أَوَ لَمْ يَنْهَ بَنِي أُمَيَّةَ عِلْمُهَا بِي عَنْ قَرْفِي؟

2.      أَوَ مَا وَزَعَ الْجُهَّالَ سَابِقَتِي عَنْ تُهَمَتِي ؟

3.      وَ لَمَا وَعَظَهُمُ اللَّهُ بِهِ أَبْلَغُ مِنْ لِسَانِي .

4.      أَنَا حَجِيجُ الْمَارِقِينَ وَ خَصِيمُ النَّاكِثِينَ الْمُرْتَابِينَ .

5.      وَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تُعْرَضُ الْأَمْثَالُ وَ بِمَا فِي الصُّدُورِ تُجَازَى الْعِبَادُ؟


متن فارسی

از یک سخن آن حضرت هنگامی که به او خبر رسید بنی امیه او را به مشارکت  در ریختن خون عثمان متهم کرده اند

  1. آیا آگاهی بنی امیه از بی گناهی من،آنان رااز عیب جویی من باز نداشت؟
  2. آیا سابقه ی روشن من،نادانان را از تهمت به من دور نساخت؟
  3. البته زبان پند خداوند به آنان شیواتر از زبان من است.
  4. من با بیرون شدگان از دین احتجاج می کنم،وبا پیمان شکنان شک کننده ی در دین مخاصمه خواهم کرد.
  5. حوادث مبهم بر کتاب خدا عرضه شوند،وبندگان بر اساس نیت هایی که در سینه دارند پاداش و کیفر بینند!
قبلی بعدی