پاكدامنى زيور تهيدستى ، و شكر گزارى زيور بى نيازى (ثروتمندى) است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (مشخصات خطبه ها)  >  محتواي ظاهري نهج البلاغه

محتواي ظاهري نهج البلاغه

نمايه ي محتواي ظاهري نهج البلاغه[1]

1، خطبه ها و فرمانها تعداد 241

2، نامه ها و پيغام ها تعداد 79

3، کلمات کوتاه و حکمت آميز تعداد 480

نمايه ي بلندترين خطبه هاي نهج البلاغه

1، شماره ي خطبه: 192 نام خطبه: قاصعه تعداد صفحه: 17

2، شماره ي خطبه: 91[2] نام خطبه: اشباح تعداد صفحه: 13

3، شماره ي خطبه: 83[3] نام خطبه: الغراء تعداد صفحه: 8

4، شماره ي خطبه: 1 نام خطبه:- تعداد صفحه: 7

نمايه ي کوتاه ترين خطبه هاي نهج البلاغه

1، شماره ي خطبه: 59 تعداد سطر: 1 تعداد کلمه: 1

2، شماره ي خطبه: 61 تعداد سطر: 1 تعداد کلمه: 3

3، شماره ي خطبه: 236 تعداد سطر: 1 تعداد کلمه: 3

4، شماره ي خطبه: 9 تعداد سطر: 1 تعداد کلمه: 4

5، شماره ي خطبه: 62 تعداد سطر: 1 تعداد کلمه: 6

نمايه ي بلندترين نامه هاي نهج البلاغه

1، عهدنامه ي امام عليه السلام به مالک اشتر، شماره ي نامه: 53 تعداد صفحه: 19

2، وصيت امام عليه السلام به امام حسن عليه السلام، شماره ي نامه: 31 تعداد صفحه: 15

3، نامه ي امام عليه السلام به عثمان بن حنيف انصاري، شماره ي نامه: 45 تعداد صفحه: 4

4، نامه ي امام عليه السلام در پاسخ معاويه، شماره ي نامه: 28 تعداد صفحه: 4

نمايه ي کوتاه ترين نامه هاي نهج البلاغه

1، نامه ي امام عليه السلام به فرماندهان لشکر، شماره ي نامه: 79 تعداد سطر: 1 تعداد کلمه: 3

2، نامه ي امام عليه السلام به ابن عباس، شماره ي نامه: 77 تعداد سطر: 1 تعداد کلمه: 7

3، نامه ي امام عليه السلام به مردم کوفه، شماره ي نامه: 2 تعداد سطر: 2 تعداد کلمه: 1

4، نامه ي امام عليه السلام به فرماندار بصره، شماره ي نامه: 76 تعداد سطر: 2 تعداد کلمه: 3

5، نامه ي امام عليه السلام به زياد بن ابيه، شماره ي نامه: 20 تعداد سطر: 2 تعداد کلمه: 4

نمايه ي بلندترين کلمات قصار نهج البلاغه

1، شماره ي کلمات قصار: 147 تعداد سطر: 27

2، شماره ي کلمات قصار: 31 تعداد سطر: 26

3، شماره ي کلمات قصار: 150 تعداد سطر: 22

4، شماره ي کلمات قصار: 131 تعداد سطر: 17

5، شماره ي کلمات قصار: 289 تعداد سطر: 12

6، شماره ي کلمات قصار: 367 تعداد سطر: 11

نمايه ي کوتاه ترين کلمات قصار نهج البلاغه

1، شماره ي کلمات قصار: 187 متن کلمات کوتاه حضرت علي عليه السلام: الرحيل و شيک: کوچ کردن (از دنيا) نزديک است!

2، شماره ي کلمات قصار: 418 متن کلمات کوتاه حضرت علي عليه السلام: الحلم عشيره: حلم و بردباري قوم و عشيره است.

3، شماره ي کلمات قصار: 434 متن کلمات کوتاه حضرت علي عليه السلام: اخبر تقله: آزمايش کن تا دشمنش داري![4].

از ميان خطبه هاي نهج البلاغه فقط چهار خطبه توسط سيدرضي (ره) نامگذاري شده است که اسامي آنها در نمايه ي زير همراه با شماره درج شده است.

1، شماره ي خطبه: 3 نام خطبه: شقشقيه

2، شماره ي خطبه: 83 نام خطبه: الغراء

3، شماره ي خطبه: 91 نام خطبه: الاشباح

4، شماره ي خطبه: 192 نام خطبه: القاصعه

پی نوشتها:

1.شماره ي خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار براساس کتاب «ترجمه گويا و شرح فشرده اي بر نهج البلاغه» تنظيم شده است.
2.نهج البلاغه ي فيض الاسلام، خطبه ي 90.
3.نهج البلاغه ي فيض الاسلام، خطبه ي 82.
    بسيار مي شود که ظاهر اشخاص جلب توجه مي کند، اما پس از آزمايش مورد نفرت قرار مي گيرند.

منبع :آشنايي با نهج البلاغه؛صفحه 192، 193، 194.