دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

مبانی و گستره آزادی سیاسی در اندیشه و رفتار حضرت علی (علیه السلام)

نويسنده : محسنی، علی

استاد راهنما : جمال زاده ، پاکتچی

مقطع : کارشناسی ارشد

استاد مشاور : جلال درخشه ، سید محمد رضا احمدی طباطبایی

رشته : معارف اسلامی و علوم سیاسی

دانشگاه : امام صادق (علیه السلام)

تاريخ دفاع : 1387

کلمات کليدي : علی بن ابی طالب (علیه السلام) ، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق، آزادی سیاسی، علوم سیاسی، فلسفه، قانون

هدف از تحقیق حاضر مبانی و گستره آزادی سیاسی در اندیشه و رفتار حضرت علی (علیه السلام) است براساس سوالات اصلی تحقیق مولفه ها و مقررات آزادی سیاسی تا چه میزان در اندیشه سیاسی و سیره حکومتی حضرت علی (علیه السلام) مشاهده می گردد ؟

بنیانهای نظری حضرت علی (علیه السلام) در خصوص آزادی سیاسی در عرصه عمل در عرصه زمامداری با چه مشکلاتی مواجه بوده و خاستگاه جامعه شناسی این مشکلات کدامند پاسخگو بوده است .

فرضیات اصلی تحقیق برای سوالات اصلی نوشته که مولفه ها و مقدمات آزادی سیاسی در اندیشه سیاسی و سیره حکومتی حضرت علی (علیه السلام) قابل ملاحظه است ، انحراف از اصول و ارزشهای اصیل اسلامی ( قرآن و سنت نبوی ) و محو ندریجی آزادی سیاسی در عهد خلفای سه گانه به ویژه عثمان و احیاء فرهنگ جاهلیت عامل تعیین کننده و محوری در پیدایش مشکلات حکومت امام علی (علیه السلام) بشمار می آید .
این تحقیق به روش کتابخانه ای انجام یافته است و مشتمل بر دو بخش اصلی است بخش اول بنیانهای نظری آزادی سیاسی از منظر حضرت علی (علیه السلام) به بررسی مبانی تئوریک آزادی سیاسی اختصاص دارد .

و خود شامل سه فصل است در بخش دوم تحت عنوان تحلیل جامعه شناختی آزادی سیاسی در عضر زمامداری حضرت علی (علیه السلام) نیز به منظور پاسخگویی به برخی دیگر از فرضیات سامان یافته و حاوی پنج فصل می باشد . براساس نتایج حاصل از تحقیق آزادی سیاسی در تحولات صدر اسلام نقش کلیدی داشته است به نحوی که ریشه بخش قابل توجهی از موانع و مشکلات حکومت حضرت علی (علیه السلام) را بایستی در تحلیل و تضعیف تدریجی آزادی سیاسی در دوره زمامداری خلفای سه گانه جستجو کرد .

به واقع حکومت حضرت علی (علیه السلام) احیاء مجدد سنت نبوی آزادی سیاسی محسوب می شوند .
 

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها