پيروز نشد آن كس كه گناه بر او چيرگى يافت، و آن كس كه با بدى پيروز شد شكست خورده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه امام علی (علیه السلام ) و مقایسه آن با حقوق بین الملل معاصر

نويسنده : م‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌

استاد راهنما : محمد قاری سید فاطمی

مقطع : کارشناسی ارشد

استاد مشاور : اردشیر امیر ارجمند

رشته : حقوق

دانشگاه : آزاد اسلامی

تاريخ دفاع : 1381

واحد : تهران

هدف پژوهش : بررسی و مقایسه ، نظرات و عملکرد امام علی (علیه السلام ) و حقوق بین الملل معاصر در رابطه با مبانی و مشروعیت حکومت روش پژوهش با استفاده از منابعی چون کتب ، مجلات و روزنامه ها از روش تحلیلی ، توصیفی و نظری استفاده شده است طرح پژوهش : مطالب این رساله در ۳ بخش گنجانیده شده است . بخش اول مبانی نظری مشروعیت حکومت از دیدگاه فلاسفه غربی و اسلامی ، بخش دوم مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه حقوق بین الملل معاصر و بالاخره بخش سوم مشروعیت حکومت از نظر امام علی (علیه السلام ) میباشد .

نتیجه کلی : مبانی مشروعیت حکومت در حقوق بین الملل معاصر بر اصول بنا نهاد شده است با بررسی حکومت امام علی (علیه السلام ) و در نظر گرفتن تفاوت زمانی در می یابیم که اهم این اصول از قبیل حق مشارکت ، حاکمیت قانون (شرع ) آزادی ، برابری ، برادری ، عدالت و امنیت برای همه مردم و بطور یکسان محقق بوده است .
 

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها