علم دو گونه است: علم فطرى و علم اكتسابي؛ اگر هماهنگ با علم فطري نباشد سودمند نخواهد بود.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

مبانی عرفان نظری در کلمات حضرت علی(علیه السلام)

نويسنده : ترخان، قاسم

استاد راهنما : ابراهیمی دینانی، غلامحسین

مقطع : کارشناسی ارشد

استاد مشاور : محقق داماد، مصطفی

رشته : فلسفه و کلام اسلامی

دانشگاه : دانشگاه قم

تاريخ دفاع : 1377

کلمات کليدي : عرفان نظری، قوس نزول، قوس صعود، اثبات خدا

این نوشته مشتمل بر دو بخش است . در بخش اول سعی شده است خواننده با عرفان به صورت اجمالی آشنا شود .

از مسائل مطرح شده در این بخش می توان به این موارد اشاره کرد : موضوع علم عرفان، مسائل عرفان، مبادی عرفان، برخی از اصطلاحات عرفان نظری ( مقام ذات، احدیت و عماء، واحدیت و الهیت، اسماء و صفات، فیض اقدس، فیض مقدس، قوس نزول و صعود، . در بخش دوم، که محور اصلی اش کلمات و خطبه های حضرت علی (علیه السلام) می باشد راجع به خدا و هستی؛ یعنی قوس نزول: خداشناسی، هستی شناسی، و انسان کامل؛ یعنی قوس صعود: انسان سالم و کامل، بحث شده است.
 

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها