از ويژگى هاى انسان در شگفتى مانيد ، كه : با پاره اى " پى " مى نگرد ، و با " گوشت " سخن مى گويد . و با " استخوان " مى شنود ، و از " شكافى " نَفس مى كشد!!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

قرآن در نهج البلاغه

نويسنده : فاضلی نیا، محمدجواد

استاد راهنما : آیت الله زاده ی شیرازی، سیدمرتضی

مقطع : کارشناسی ارشد

دانشگاه : علوم قرآن و حدیث

تاريخ دفاع : 1379

واحد : تهران

این پژوهش در چهار بخش با این مباحث تدوین شده است: بخش اول، مسائلی پیرامون نهج البلاغه نظیر موضوعات، کتابهای راهنما، تک نگاری های موضوعی، شرح حال سید رضی، شروح و اسناد و مدارک؛ بخش دوم، شایستگی های علی(علیه السلام) و اهل بیت(علیه السلام): علی سرچشمه ی علوم اهل بیت، علی برترین معلم قرآن پس از پیامبر اکرم ص)؛ بخش سوم، قرآن در نهج البلاغه: انطباق نهج البلاغه بر مضامین قرآنی، استشهاد به آیات و تفسیر آنها، شرح واژه های قرآن، تعریف و ترغیب و تبیین حقیقت قرآن و اوصاف آن، نهج البلاغه و علوم قرآن،...؛ بخش چهارم، موضوعات متفرقه: تفسیر و تأویل در نهج البلاغه، راسخون در علم از دیدگاه نهج البلاغه.
 

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها