اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

فلسفه و کارکردبعثت انبیاءازدیدگاه امام علی(علیه السلام)

نويسنده : یوسفی نژاد، ناصرالدین

استاد راهنما : قدردان قرا ملکی

مقطع : کارشناسی ارشد

استاد مشاور : مغیثی، غلامرضا

رشته : علوم قرآنی

دانشگاه : جامعه المصطفی

تاريخ دفاع : 1383

کلمات کليدي : دین، انسان، ضرورت اجتماعی، قانون گذار، نبوّت، بعثت، نبی، رسول، نهج البلاغه

این تحقیق با موضوع «فلسفه و کارکرد بعثت انبیا از دیدگاه امام علی(علیه السلام)» در چهار فصل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است:
فصل اول به تعریف دین، نیاز انسان به دین، انسان و ضرورت اجتماعی و قانون گذار پرداخته است.
در فصل دوم نخست به تعریف نبوت و بعثت و فرق نبی با رسول و سپس به بررسی نظرهای مختلف در این باره پرداخته است. همچنین فلسفة بعثت از دیدگاه های مختلف و بررسی مسائل از دیدگاه نهج البلاغه از موضوعات مهم این فصل به شمار می رود. فصل سوم به فوائد و کارکرد بعثت اختصاص دارد.

فصل چهارم به جمع بندی و نتیجه گیری بحث پرداخته است.

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها