(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >  علامّه محمّد تقي شوشتري

علامّه محمّد تقي شوشتري

علامّه محمّدتقي شوشتري ، شارح نهج البلاغه :

كتاب ٌ كأن َ اللّه رَصَّع َ لفظه      بجوهر آيات الكتاب المنزَّل

حوي حكماً كالدّر ينطق صادقاً    فلا فرق اِلاّ أنّه غير منزل

«نهج البلاغه »، كتابي است كه گويي خداوند الفاظش را به وسيله آيات كتاب آسماني (قرآن ) به گوهر آراسته است . (اين كتاب ) حاوي حكمت هايي (پر بها) همانند درّ است كه گفتارش صادق است و فرقي ميان آن دو نيست جز آنكه اين كتاب (نهج البلاغه ) فرو فرستاده نشده است .
منبع :بهج الصباغه في شرح نهج البلاغه ، ج 1، ص 3.