اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >  علامّه محمّد تقي شوشتري

علامّه محمّد تقي شوشتري

علامّه محمّدتقي شوشتري ، شارح نهج البلاغه :

كتاب ٌ كأن َ اللّه رَصَّع َ لفظه      بجوهر آيات الكتاب المنزَّل

حوي حكماً كالدّر ينطق صادقاً    فلا فرق اِلاّ أنّه غير منزل

«نهج البلاغه »، كتابي است كه گويي خداوند الفاظش را به وسيله آيات كتاب آسماني (قرآن ) به گوهر آراسته است . (اين كتاب ) حاوي حكمت هايي (پر بها) همانند درّ است كه گفتارش صادق است و فرقي ميان آن دو نيست جز آنكه اين كتاب (نهج البلاغه ) فرو فرستاده نشده است .
منبع :بهج الصباغه في شرح نهج البلاغه ، ج 1، ص 3.