رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >  شيخ محمد عبده

شيخ محمد عبده

شيخ محمد عبده (ف. 1323 ه. ق) متفکر، مفسر و نويسنده شهير مصري و شارح نهج البلاغه
«... از من خواسته اند که صد کلمه از گفتار بليغ ترين نژاد عرب، «ابوالحسن» را انتخاب کنم... من با مسرت، نهج البلاغه، اين کتاب با عظمت يا انجيل بلاغت را ورق زدم، اما به خدا نمي دانم چگونه از ميان صدها کلمه علي (عليه السلام) فقط صد کلمه را برگزينم و روشن تر بگويم، نمي دانم چگونه واژه اي را ازکلمه ي ديگر جدا سازم، اين کار درست به آن مي ماند که دانه ي ياقوتي را از کنار دانه هاي ديگر بردارم. سرانجام من اين کار را کردم، در حالي که دستم ياقوتهاي درخشنده را پس و پيش مي کرد و ديدگانم از تابش نور آنها خيره مي گشت. .. تو اين صد کلمه را از من بگير و به ياد داشته باش که اينها اشعه اي از نور بلاغت و غنچه هايي از شکوفه هاي فصاحت است»[1] .

منبع: در پيرامون نهج البلاغه، علامه سيد هبه الدين شهرستاني، ترجمه ي: سيد عباس ميرزاده اهري، چاپ سوم تهران 1359 ش، انتشارات بنياد نهج البلاغه ص 19.