چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

شناخت پیامبر اکرم (ص ) از دیدگاه امام علی (علیه السلام ) در نهج البلاغه

نويسنده : قلمکاران ، منصوره

استاد راهنما : مهدوی راد، محمدعلی

مقطع : کارشناسی ارشد

استاد مشاور : مهدی زاده٬ علی

رشته : ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی

تاريخ دفاع : 1377

واحد : تهران مرکزی

هدف پژوهش بازشناسی و توجه به ویژگی های بزرگ پیامبر در پرتو کلام امام علی (علیه السلام ) در نهج البلاغه است . روش پژوهش کتابخانه ای است. نتیجه اینکه خداوند با بعثت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم ) حجت را بر همگان تمام نموده است ۰

پیش از تولد، بشارت ظهورش - از تولد تا رحلت ، وجود مقدسش و پس از آن ، آثار تابناکش همواره روشنی بخش دلها و دیدگان خواهد بود. این حقیقتی است که نهج البلاغه گویای آن است و قرآن نیز گواهی داده است.

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها