ناتوانى ، آفت و شكيبايى ، شجاعت و زُهد ، ثروت و پرهيزكارى ، سپرِ نگه دارنده است : و چه همنشين خوبى است راضى بودن و خرسندى .
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   چهره ها (مترجمین)  >  سيد محمدمهدى جعفرى

سيد محمدمهدى جعفرى

ولادت و تحصيلات

محمدمهدى جعفرى متولد سال ۱۳۱۸ دشتستان است.

داراى مدارج علمى كارشناسى زبان و ادبيات فارسى، كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب و دكتراى فرهنگ عربى و علوم قرآنى از دانشگاه تهران است.

سيدمحمدمهدى جعفرى مترجم ،شارح نهج البلاغه و عضو هيأت علمى دانشگاه شيراز و استاد دانشکده علوم حديث شهررى است.

جعفرى همزمان با تحصيل و پس از اخذ مدارج علمى به تحقيق، تاليف وكار پژوهش در حوزه معارف دينى و اسلامى به ويژه نهج البلاغه روى آورد كه حاصل اين تتبعات، ترجمه، تاليف، تصحيح و نگارش ده ها عنوان كتاب و مقاله است.

ويژگى ترجمه ايشان

در ترجمه اين اثر درستى را فداى زيبايى نکرده زيرا خواننده بايد بداند جمله اى که معادل آن در متن است چگونه ترجمه شده است.

از جمله ويژگى هاى اين ترجمه آن است که تمام خطبه ها بر اساس متن هر خطبه نامگذارى شده است.

نظر وى درباره نهج البلاغه

در نهج البلاغه ظاهر الفاظ بسيار زيبا و باطن آنها حکمت آميز و ژرف است و به دليل همين فصاحت و بلاغت اين اثر شيفتگان بسيارى دارد.

ترجمه نهج البلاغه که توسط استاد محمد مهدى جعفرى انجام شده است در سال 1387 در بيست و ششمين دوره انتخاب کتاب سال به عنوان کتاب سال جمهورى اسلامى انتخاب شد.

آثار استاد جعفرى که تاکنون به چاپ رسيده است:

الف. ترجمه ها:

- روش تربيتى اسلام (محمد قطب)، چاپ پنجم، دانشگاه شيراز، 1375.

- همکارى هاى اجتماعى (شيخ محمد ابوزهره)، چاپ سوم، انتشارات اسلامى، 1365.

- امام على بن ابى طالب (عبدالفتاح عبدالمقصود)، 8 جلد، چاپ پانزدهم، شرکت سهامى انتشار، 1379.

- برترين هدف در برترين نهاد يا زندگانى امام حسين (ع) (شيخ عبدا... العلائلى)، 3 جلد، سازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1379.

- نهضت بيدارگرى در جهان اسلام، (چند نويسنده از دائره المعارف اسلام متن انگليسى)، شرکت سهامى انتشار، 1362.

- نهج البلاغه (سيد رضى)، انتشارات ذکر، تهران، چاپ اول 1386 ، چاپ دوم 1387.

- آفرينش هنرى ادبى درگفتار نبوى، سيد رضى، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، 1387.

ب. تأليف و تحقيق و نگارش:

- پژوهشى در اسناد و مدارک نهج البلاغه (پايان نامه کارشناسى ارشد)، انتشارات قلم، 1356.

- آشنايى با نهج البلاغه، انتشارات امير کبير، 1364.

-آموزش نهج البلاغه، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ سوم، (دو جلد در يک مجلد)، 1380.

- پرتوى از نهج البلاغه، (5 جلد)، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1380 ، 1381.

- نهج البلاغه شناخت، مؤسسه اهل قلم، 1381. (چاپ سوم 1384).

- هماى رحمت، (زندگانى اميرالمؤمنين از نهج البلاغه)، مؤسسه اهل قلم، 1381.

- بار ديگر شريعتى، (برشى از خاطرات)، نشر نگاه امروز، چاپ دوم، 1381.

- آفرينش هاى هنرى در گفتار نبوى، مؤسسه اهل قلم، 1385.

- سازمان مجاهدين خلق از درون (برشى از خاطرات)، نشر نگاه امروز، 1383.

ج. تصحيح:

- شرح نهج البلاغه، ميرزا محمد باقر نواب لاهيجانى (با همکارى آقاى دکتر نيرى)، نشر ميراث مکتوب تهران، 1379.

- پرتوى از قرآن، آيت ا... طالقانى، ويراستارى و تنظيم و انتشار جلدهاى سوم تا ششم.

د. مقالات:

حدود 50 مقاله در زمينه نهج البلاغه، علوم قرآنى، تاريخ اسلام و ادبيات در نشريه هاى علمى، پژوهشى دانشگاهى و غيردانشگاهى و دائره المعارف تشيع و حدود 25 مقاله علمى، پژوهشى براى ارائه به همايش ها در زمينه هاى ياد شده در بالا.

راهنمايى 5 پايان نامه دکترى و 50 پايان نامه در سطح کارشناسى ارشد در موضوعات نهج البلاغه وعلوم قرآنى و ادبيات فارسى و عربي.

هـ. عضويت در مجامع علمى:

- عضو آکادمى علوم اسلامى کلن آلمان

- آثار و مفاخر فرهنگى ـ فارس

- انجمن قرآن و نهج البلاغه ـ اداره کل ارشاد فارس

- عضو مرکز پژوهش هاى اسلامى ـ دانشگاه شيراز

- انجمن ايرانى زبان و ادبيات عربي

- لوح تقدير استاد برجسته از دانشگاه شيراز

- لوح تقدير پژوهش گر نمونه از اداره کل ارشاد فارس

- اخذ لوح تقدير به مناسبت برگزيده شدن کتاب پرتوى از نهج البلاغه، از دومين دوره کتاب سال ولايت در قم، آبان 1379.

- لوح تقدير استاد منتخب از طرف اعضاى هيأت علمى بخش زبان هاى خارجى دانشگاه شيراز.

- لوح تقدير پژوهش گر نمونه، دانشکده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه شيراز، 1385.

- مدال تقدير از رئيس جمهورى الجزاير در مراسم پنجاهمين سال برافروخته شدن انقلاب الجزاير، نوامبر 2004.

- لوح تقدير شناخته شدن ترجمه نهج البلاغه در دهمين دوره کتاب سال ولايت قم، دى ماه 1387