(از امام پرسيدند: اگر دُرِ خانة مردى را به رويش بندند، روزى او از كجا خواهد آمد ؟ فرمود) از آن جايى كه مرگ او مى آيد!.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

دوفصلنامه پژوهشهای قرآن و حدیث

پژوهشهای قرآن و حدیث
این نشریه از تاریخ 1374/05/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
قطع :
کتابی
دوره انتشار :
دوفصلنامه
نام قبلی :
مقالات و بررسیهای سابق
زبان :فارسی
وابسته به :دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران
شماره ISSN :
2008-9430
تلفن :021-42762000-152
فکس :021-42762952
ایمیل :jpst@ut.ac.ir
سایت :jpst.ut.ac.ir
آدرس :تهران، خیابان شهید مفتح، تقاطع خیابان شهید استاد مطهری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
تاریخ درج در پایگاه :
‪1391/03/03
اطلاعات بیشتر
صاحب امتیاز: دانشکده الهیات و معارف اسلامی
نام ناشر: دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محمدرضا امام
سردبیر: دکتر منصور پهلوان
هیأت تحریریه:
دکتر آذرتاش آذرنوش
دکتر منصور پهلوان
دکتر سید محمدباقر حجتی
دکتر حامد صدقی
حجة الاسلام و المسلمین حسن طارمی
دکتر سید کاظم طباطبایی
دکتر نهلا غروی نائینی
دکتر سید مصطفی محقق داماد
دکتر مجید معارف
دکتر فتح الله نجارزادگان
دکتر جعفر نکونام