بْخل ننگ و ترس نقصان است . و تهيدستى مرد زيرك را در برهان كُند مى سازد و انسان تهيدست در شهر خويش نيز بيگانه است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

مطالعات قرآن و حدیث
مجموعه علوم قرآن و حدیث
این نشریه از تاریخ 1390/07/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
موضوع :مطالعات قرآن و حدیث
قطع :کتابی
دوره انتشار :دوفصلنامه
زبان :فارسی
وابسته به :دانشگاه امام صادق(ع)
شماره ISSN :
تلفن :88083794-021
فکس :88659007-021
ایمیل :mag@isu.ac.ir
سایت :mag.isu.ac.ir
آدرس :تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)صندوق پستی : 159-14655
اطلاعات بیشتر
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
مدیر مسئول: دکتر رضا محمدزاده
سردبیر: دکتر کامران ایزدی مبارکه
مدیر داخلی: دکتر عباس مصلاتی پور
اعضای هیئت تحریریه:
آذرتاش آذر نوش
کامران ایزدی مبارکه
محمدباقر کنی
عبدالکریم بی‌آزار شیرازی
احمد پاکتچی
سید محمدباقر حجتی
سید حسن سعادت مصطفوی
سید کاظم طباطبایی
سیدرضا مؤدب