چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  دليل قتل خوارج ( خطبه شماره 60 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

60-  و قال (عليه السلام) لما قتل الخوارج فقيل له يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم :
كَلَّا وَ اللَّهِ إِنَّهُمْ نُطَفٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ قَرَارَاتِ النِّسَاءِ كُلَّمَا نَجَمَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ لُصُوصاً سَلَّابِينَ .


متن فارسی

ص   116
آن گاه كه خوارج كشته شدند بحضرت عرض كردند: يا امير المؤمنين همه خوارج بقتل رسيدند حضرت فرمود: نه . بخدا سوگند خوارج در صلب مردان و رحم زنان باقى هستند . هر رئيسى از آنان پا گرفت به قتل مى رسد و باقى مانده آنان بصورت دزدان فرارى زندگى خواهند كرد، نه عقيده اى ثابت و نه جايگاهى معين خواهند داشت . بعد از من خوارج را بقتل نرسانيد، زيرا كسى كه دنبال حق باشد و آن را نيابد مانند كسى نيست كه دنبال باطل برود و آن را بدست آورد .
 مرحوم سيد رضى، طرفداران باطل را معاويه و يارانش معرفى كرده است.

قبلی بعدی