استوارى رأى با كسى است كه قدرت و دارايى دارد، با روى آوردن قدرت، روى آورد، و با پشت كردن آن روى بر تابد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  کتاب شناسی  >  حديث الولاية و من روی غدير خم من الصحابة

مولف: 
احمد بن محمد بن سعید همدانی کوفی
نوع مدرک: 
کتاب
زبان : 
عربی
موضوع اصلی: 
سند حدیث غدیر از طریق صحابه
کلید واژگان: 
صحابه-سند-حدیث غدیر
توضیحات: 

حديث الولاية و من روی غدير خم من الصحابة، اثر احمد بن محمد بن سعید همدانی کوفی، معروف به ابن عقده (متوفی 333ق)، کتابی است در مورد حدیث غدیر و صحابه‌ای که آن را ذکر کرده‌اند. از آنجایی که اصل کتاب با تحقیق عبدالرزاق محمدحسین حرزالدین پیش‌تر معرفی گردیده، در این نوشتار، به معرفی نسخه‌ای پرداخته شده که توسط امیر تقدمی معصومی جمع آوری و تحقیق شده است.

در ابتدای این نسخه، مقدمه‌ای از محقق افزوده شده که در آن، ضمن بیان کلمات علما و بزرگانی همچون: ابن نجار، حافظ دارقطنی، ابن ابی‌دارم، ابوطیب ابن هرثمه، صفدی، سمعانی، خطیب بغدادی، سیوطی و ذهبی، در توثیق و اعتماد بر ابن عقده[۱]، به بررسی این مطلب که ابن عقده کتابی در طرق حدیث غدیر دارد، پرداخته شده است و در این زمینه، به علمایی اشاره شده که به وجود چنین کتابی برای ابن عقده، تصریح کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان از علمای زیر نام برد: ابوالفتح بن ابوالفوارس، سمهودی، ابوالحجاج مزی، شمس‌الدین ذهبی، شهاب‌الدین قسطلانی، شیخانی، گنجی شافعی، محمد بن یوسف صالحی شامی، عبدالرحمن بناء، مناوی، قندوزی حنفی و..[۲] در پایان نیز به ذکر نام اسامی صحابه‌ای پرداخته شده که ابن عقده حدیث غدیر را از ایشان روایت کرده که مجموعا 98 تن می‌باشند[۳]

در نسخه اصلی، مطالب در قالب سه قسم ارائه گردیده است: در قسم نخست، به زندگی شخصی ابن عقده پرداخته شده و اطلاعاتی از قبیل نام و نسب، ولادت و وفات، والدین و سیره وی در اختیار خواننده قرار گرفته و در قسم دوم، به زندگانی علمی وی پرداخته شده و خواننده با جایگاه علمی، سفرهای مطالعاتی، عقاید و آراء، تألیفات، شیوخ و شاگردان وی، آشنا خواهد شد. در قسم سوم نیز اصل کتاب «الولاية» عرضه شده است. اما در نسخه حاضر، چنین تقسیم‌بندی به چشم نخورده و مطالب بدون تبویب و فصل‌بندی خاصی، با مختصری از زندگی‌نامه نویسنده و تثبیت کتاب برای وی آغاز و با ذکر نام راویان، خاتمه یافته است. همچنین در انتهای این نسخه، سه رساله در جمع طرق حدیث غدیر افزوده شده که به ترتیب، به روایت ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی (متوفی 303ق)، ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی (متوفی 360ق) و ابوبکر محمد بن حسین آجری (متوفی 360ق) می‌باشد.

فهرست مطالب در ابتدا و فهرست کلی محتویات به‌همراه فهرست اسامی روات بر اساس حروف الفبا، در انتهای کتاب آمده است.

در پاورقی‌ها علاوه بر ذکر منابع[۴]، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است.[۵]

پانویس

1.ر.ک: مقدمه، ص11-17

2.همان، ص17-30

3.همان، ص31-36

4.ر.ک: پاورقی، ص98

5.ر.ک: همان، ص100

منبع:مقدمه و متن کتاب.