همانا خداى سبحان روزى فقراء را در اموال سرمايه داران قرار داده است، پس فقيرى گرسنه نمى ماند جز به كاميابى توانگران ، و خداوند از آنان دربارة گرسنگى گرسنگان خواهد پرسيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  معارف نهج البلاغه (فروع دین)  >   حج در سخنان امیر المومنین علیه السلام

حج در سخنان امیر المومنین علیه السلام

623. مهم ترين وسيله قرب

اءن اءفضل ما توسل به المتوسلون اءلى الله... حج البيت و اعتماره فاءنهما ينفيان الفقر و يرحضان الذنب
بهترين وسيله تقرب به خدا، حج و عمره خانه خداست. اين دو فقر را مى زدايند و گناهان را مى شويند. (1)
624. خدا را خدا را! در خانه خدا
فيما اءوصى عند وفاته -: و الله الله فى بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم، فانه اءن ترك لم تناظروا
در وصيت خود به هنگام وفات فرمود: خدا را! خدا را! در حق خانه پروردگارتان تا زنده ايد آن را وامگذاريد كه اگر رها شود، از عذاب مهلت داده نخواهيد شد. (3)
625. حرم امن الهى
الكعبة جعله سبحانه و تعالى للاسلام علما، و للعائذين حرما، فرض ‍ حقه، و اءوجب حجه، و كتب عليكم و فادته فقال سبحانه: و لله على الناس ‍ حج البيت من استطاع اليه سبيلا، و من كفر فاءن الله غنى عن العالمين
خداوند سبحان كعبه را نشانى براى اسلام و حرم امنى براى پناه آورندگان به آن قرار داد. حج و اداى حق آن را واجب گرداند و همه را به زيارت آن فراخواند و فرمود: بر هر كسى كه بتواند، زيارت (كعبه واجب ) است و آن كس كه كفر ورزد، خداوند از همه جهانيان بى نياز است. (3)
626. فلسفه حج
فرض الله... الحج تقربة للدين.
خداوند حج را براى نزديكى مسلمانان به يكديگر به نفع تقويت دين واجب كرده است. (4)
627. توجه به خانه خدا
فرض عليكم حج بيته الحرام، الذى جعله قبلة للانام، ير دونه ورود الانعام، و ياءلهون اءليه ولوه الحمام. و جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته، و اذعانهم لغزته
خداوند زيارت بيت الحرام خود را كه قبله مردمانش كرده بر شما واجب گردانيد آنان همانند چارپايان (كه بر آب وارد شوند) به آن جا وارد مى شوند و همچون كبوتران (كه به آشيانه خود باز مى گردند) مشتاقانه به آن جا روى مى آورند.
خداوند آن را نشانه اى براى فروتنى مردمان در برابر عظمت خويش و اعترافشان به قدرت و عزت خويش قرار داد. (5)
628. جهاد ناتوانان
الحج جهاد كلى ضعيف.
حج كردم جهاد هر ناتوانى است. (6)

 

پی نوشتها:
1-خطبه 110.
2-نامه 47.
3-خطبه 1.
4-حكمت 252.
5-حكمت 136.
6-حكمت 136.
منبع :نهج البلاغه موضوعی (عباس عزیزی) ناشر:صلاة ؛چاپ عترت ؛محل نشر:قم سال نشر: ١٣٨٠