(از امام پرسيدند: اگر دُرِ خانة مردى را به رويش بندند، روزى او از كجا خواهد آمد ؟ فرمود) از آن جايى كه مرگ او مى آيد!.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  ترک آرزوها ( حکمت شماره 33 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

33.وَ قَالَ(عليه السلام ):أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى.


متن فارسی

و فرمود (علیه السلام): برترين توانگرى ترك آرزوهاست.

قبلی بعدی