ستودن بيش از آنچه كه سزاوار است نوعى چاپلوسى ، و كمتر از آن ، درماندگى يا حسادت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  ترک آرزوها ( حکمت شماره 33 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

33.وَ قَالَ(عليه السلام ):أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى.


متن فارسی

و فرمود (علیه السلام): برترين توانگرى ترك آرزوهاست.

قبلی بعدی