ناتوانى ، آفت و شكيبايى ، شجاعت و زُهد ، ثروت و پرهيزكارى ، سپرِ نگه دارنده است : و چه همنشين خوبى است راضى بودن و خرسندى .
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

بررسی تشبیه و استعاره در خطبه های نهج البلاغه

 
 

نويسنده : حق جو، سیاوش

 

استاد راهنما : دکتر تجلیل، جلیل

 

مقطع : دکتری

 

دانشگاه : دانشگاه تهران

 

تاريخ دفاع : 1379

در این پایان نامه به دسته بندی و شرح لغوی و بلاغی تشبیهات و استعاراتِ خطبه های نهج البلاغه پرداخته شده است. متن مورد مراجعه نهج البلاغه «صبحی صالح» بوده و در ترجمه و شرحِ نمونه ها به ترجمه وتوضیحاتِ «فیض الاسلام» نیز رجوع شده است. علاوه بر این از توضیحاتِ «صبحی صالح» و کتب معتبر لغت و تفسیر قرآن نیز استفاده شده، شرح بلاغی نمونه ها در فصلی مستقل آمده، در آنجا نمونه ها با یکدیگر، با آیات قرآن، با احادیث پیامبر، و با اشعار عربی و فارسی مقایسه شده اند و نوع آنها از نظر علوم بلاغی معلوم گشته ، مطالب بسیاری از کتاب «اسرار البلاغه جرجانی» برای درک عمیق تر هنرهای بیانی نهج البلاغه، به مناسبت نمونه ها، در این قسمت گنجانیده شده، در توضیح استعاره های قرانی از «تلخیص البیان» اثر «سید رضی» استفاده شده است. مقدمه این کار اختصاص به بحث درباره بلاغت و خطابه دارد.در آنجا آراء و نظریات سرشناسترین استادان بلاغت مطرح شده، از تاریخ بلاغت اسلامی نیز سخن به میان آمده، کتاب شناسی اساسی ترین منابع هم در همین قسمت انجام پذیرفته است. تقسیم بندی تشبیهات براساس نوع مشبه به بوده و همچنین تقسیم بندی استعاره ها براساس مستعار منه صورت گرفته است. این کار باعث می شود که چشم انداز خیال و تصویر در سخنان علی(علیه السلام) آشکار شود و معبری باشد به اندیشه و فرهنگ و احساس و عاطفه ای که در پس این صورتهای بلاغی نهفته است.

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.