استوارى رأى با كسى است كه قدرت و دارايى دارد، با روى آوردن قدرت، روى آورد، و با پشت كردن آن روى بر تابد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  کتاب شناسی  >  بخشهایی از کتاب مستطاب نهج البلاغه منظوم (تهرانی)

مولف: 
سید رضی( ره)
مترجم: 
تهرانی، حیدر
محل نشر: 
تهران
ناشر: 
تابان
تاریخ نشر: 
١٣٨٠
نوع مدرک: 
کتاب
زبان : 
فارسی
موضوع اصلی: 
ترجمه نهج البلاغه
کلید واژگان: 
ترجمه منظوم نهج البلاغه -حیدر تهرانی
توضیحات: 

بخش هائى از كتاب مستطاب نهج البلاغه منظوم
معرفى اجمالى
"بخش هائى از كتاب مستطاب نهج البلاغه منظوم" كارى از استاد حيدرعلى معجزه تهرانى متخلص به معجزه است كه قسمت هايى از كتاب نهج البلاغه را به شعر در آورده است.

ساختار و محتوا
كتاب، به نظم آمده ى تعدادى از خطبه ها و حكمت هاى نهج البلاغه است كه در ابتدا خطبه ها و در ادامه حكم نهج البلاغه به نظم در آمده است. در ابتداى كتاب ابياتى در مدح اميرالمومنين سروده و سپس سروده استاد اميرى فيروز كوهى كه به عنوان تقريظ براى ترجمه منظوم از كتاب مستطاب نهج البلاغه، نوشته شده است. در ادامه مقدمه از شاعر محترم ذكر شده كه آشنائى خود را با كتاب نهج البلاغه ذكر مى نمايد و سپس مقدمه اى منظوم در سبب منظوم نمودن كتاب مستطاب نهج البلاغه سروده است، بعد از آن مقدمه منظوم ديگر در اظهار مولف راجع به شرح خطبه هاى نهج البلاغه و بيانات حضرت على(علیه السلام) سروده شده است. همچنين در قسمت بعدى به صورت منظوم، درباره كتاب نهج البلاغه اشعارى را سروده است و سپس به نظم كتاب نهج البلاغه پرداخته است. سبك مولف چنين است كه ابتدا خطبه يا حكمت را به زبان عربى نقل كرده و سپس ترجمه آن را نيز آورد و بعد از آن مطالب خطبه يا حكم را به صورت شعر، ذكر كرده است.
وضعيت كتاب
هيچ گونه پاورقى و فهرست در كتاب ذكر نشده است.
منبع :متن و مقدمه كتاب