شايسته نيست به سخنى كه از دهان كسى خارج شد، گمان بد ببرى ، چرا كه براى آن برداشت نيكويى مى توان داشت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  بخشش اندک ( حکمت شماره 67 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

67- وَ قَالَ (عليه السلام) : لَا تَسْتَحِ مِنْ إِعْطَاءِ الْقَلِيلِ فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أَقَلُّ مِنْهُ .


متن فارسی

(و فرمود:) از بخشيدن اندك شرم مدار كه محروم كردن اندكتر از آن بود.

قبلی بعدی