مردم ستمكار را سه نشان است: با سركشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زير دستان خود با زور و چيرگى ستم مى كند، و ستمكاران را يارى مى دهد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

الکواکب الدریه فی النصوص علی امامه خیرالبریه و ذکر نجاه أتباع الذریه

نويسنده : زهرا میرزائی صفی آباد

استاد راهنما : جواهری محمد رضا

مقطع : کارشناسی ارشد

استاد مشاور : جلالی غلامرضا

دانشگاه : حوزه علمیه خراسان

کلمات کليدي : الکواکب- الدریه- النصوص- امامه- خیرالبریه- ذکر- نجاه- أتباع- الذریه

پس از حمد و ثنای پرودگار، خلاصه ای از مباحث ترجمه کتاب « الکواکب الدریه» به شرح زیر تقدیم می گردد: بعد از تعریف و تبیین موضوع و بیان اهداف و ضرورت تحقیق و ترجمه و چگونگی تحقیق، در مبحث « مقدمه مرتجم» خلاصه ای از شرح حال فرقه زیدیه و چگونگی اندیشه آنان در زمینه امامت بیان شده است، و بعد مباحث اصلی کتاب که ترجمه شده است آغاز می شود.

ابتدا محقق محترم مقدمه ای را ذکر کرده اند و در آن اهمیت و خصوصیت مؤلفات زیدیه را در زمینه امامت بیان نموده اند، و سپس تعدادی از این تألیفات را که در این مورد می باشد معرفی نموده اند که مولفان آنها تقدم زمانی بر نویسنده کتاب داشته اند، و در آخر نیز چگونگی تحقیق خود را که از روی دو نسخه از متن قدیمی کتاب بوده است، توضیح داده اند.

متن کتاب شامل مباحثی به شرح زیر می باشد: مؤلف در مقدمه خود سبب تألیف کتاب را با ذکر حدیثی در مورد رد کردن بدعتهای در دین و حدیثی در زمینه کثرت فضائل علی ( علیه السلام) از پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم) بیان کرده است.

وی برای ابطال شبهات و محو بدعتهای مبطلین ، نصوصی را که به طور صریح یا کنایه بر امامت امیرالمؤمنین ( علیه السلام) دلالت می کنند، در قالب فصلی به عنوان کتاب و سنت و اجماع عترت، آورده است، سپس دلائل امامت أمیرالمؤمنین ( علیه السلام) را با بیان شأن نزول آیه « انما ولیکم الله و رسوله» درباره علی ( علیه السلام) و ذکر حدیثی در مورد تصدق عمر بن خطاب در رکوع آغاز نموده است. در ادامه، معنای ولایت را « قدرت بر تصرف» بر شمرده و با توجه به آیه، این معنا را با دو دلیل به اثبات رسانده است.

سپس احادیث دیگری را که دلالت بر امامت امیر المؤمنین ( علیه السلام) می کنند، همانند حدیث غدیر و وجه دلالت آن بر امامت و ذکر معنی کلمه « الاولی» و رد سخن یک فرد معتزلی درباره حدیث « من کنت مولاه» و حدیث منزلت و وجه دلالت آن بر امامت را بیان کرده و در ادامه آن حدیث اسدبن غویلم و داستان پیکار او با علی ( علیه السلام) و کشتن او توسط ایشان ذکر شده و شعری که ایشان در حال برگشتن می سرودند، آورده شده است وبعد شأن نزول آیه « سأل سائل » و تأویل آیه « عم یتساءلون عن النبأ العظیم» و تفسیر آیه « وقفوهم إنهم مسؤولون» بیان گردیده است.

و بعد احادیثی همچون: حدیث مؤاخاة و داستان مباهله و بیان اینکه نفس أمیرالمؤمنین مانند نفس رسول الله ( علیهما السلام) می باشد، و حدیث نورانیت و سد الابواب و مقام علی ( علیه السلام) در قیامت و حدیث تبلیغ آیات سوره برائت و حدیث النجم و حدیث بیتعت العشیرة بیان شده است.

و بعد داستان منازعه علی ( علیه السلام) و عباس درباره میراث پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم) ذکر شده .

و سپس حدیث نامگذاری علی ( علیه السلام) به عنوان امیر المؤمنین توسط خداوند و پیامبرش و احادیثی مانند : « حدیث الأسماء، حدیث السفر جلة، حدیث اللوزة، حدیث التفاح، حدیث الرمانة، حدیث البساط، حدیث دو فرشته نگاهبان علی ( علیه السلام) و افتخار آن دو بر سایر ملائکه، و حدیث رد الشمس» آورده شده است.

در ادامه اجماع اهل بیت بر امامت علی ( علیه السلام) و اینکه اجماع آنان حجت است را با شأن نزول آیه « انما یرید الله لیذهب عنکم ...»

درباره اهل بیت و وجه دلالت این آیه را بر حجت بودن اجماع آنها بیان کرده و سپس حدیث ثقلین را آورده و صحت آن را بیان نموده و دلالت این حدیث را بر حجیت اجماع اهل بیت ( علیهم السلام) ذکر کرده است. همچنین برای اثبات این مطلب ، حدیث السفینة و وجه دلالت آن را بیان نموده است.

در ادامه هم حدیث باب حطة، تفسیر آیه « اهدنا الصراط المستقیم». و بیان امان برای اهل زمین بودن اهل بیت، تفسیر آیات « قل لا أسألکم علیه اجرا» و « و من یقترف حسنة ...» آمده است، در فصل پایانی کتاب، احادیثی در باب حجیت اهل بیت و ولایت آنها وحرام بودن بهشت بر ظالمین نسبت به اهل بیت ، و احادیثی در باب فرقه ناجیه بودن پیروان آل محمد ( علیهم السلام) و غفران شیعیان و محبین علی ( علیه السلام) ذکر شده و مقام شیعه را در روز قیامت با حدیث و آیات بیان کرده است.

لازم به ذکر است که محقق محترم اسامی راویان و طرق مختلف احادیث آورده شده توسط مؤلف را با ذکر اسناد احادیث، در پاورقیها به ثبت رسانده اند.
 

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها