آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

الکواکب الدریه فی النصوص علی امامه خیرالبریه و ذکر نجاه أتباع الذریه

نويسنده : زهرا میرزائی صفی آباد

استاد راهنما : جواهری محمد رضا

مقطع : کارشناسی ارشد

استاد مشاور : جلالی غلامرضا

دانشگاه : حوزه علمیه خراسان

کلمات کليدي : الکواکب- الدریه- النصوص- امامه- خیرالبریه- ذکر- نجاه- أتباع- الذریه

پس از حمد و ثنای پرودگار، خلاصه ای از مباحث ترجمه کتاب « الکواکب الدریه» به شرح زیر تقدیم می گردد: بعد از تعریف و تبیین موضوع و بیان اهداف و ضرورت تحقیق و ترجمه و چگونگی تحقیق، در مبحث « مقدمه مرتجم» خلاصه ای از شرح حال فرقه زیدیه و چگونگی اندیشه آنان در زمینه امامت بیان شده است، و بعد مباحث اصلی کتاب که ترجمه شده است آغاز می شود.

ابتدا محقق محترم مقدمه ای را ذکر کرده اند و در آن اهمیت و خصوصیت مؤلفات زیدیه را در زمینه امامت بیان نموده اند، و سپس تعدادی از این تألیفات را که در این مورد می باشد معرفی نموده اند که مولفان آنها تقدم زمانی بر نویسنده کتاب داشته اند، و در آخر نیز چگونگی تحقیق خود را که از روی دو نسخه از متن قدیمی کتاب بوده است، توضیح داده اند.

متن کتاب شامل مباحثی به شرح زیر می باشد: مؤلف در مقدمه خود سبب تألیف کتاب را با ذکر حدیثی در مورد رد کردن بدعتهای در دین و حدیثی در زمینه کثرت فضائل علی ( علیه السلام) از پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم) بیان کرده است.

وی برای ابطال شبهات و محو بدعتهای مبطلین ، نصوصی را که به طور صریح یا کنایه بر امامت امیرالمؤمنین ( علیه السلام) دلالت می کنند، در قالب فصلی به عنوان کتاب و سنت و اجماع عترت، آورده است، سپس دلائل امامت أمیرالمؤمنین ( علیه السلام) را با بیان شأن نزول آیه « انما ولیکم الله و رسوله» درباره علی ( علیه السلام) و ذکر حدیثی در مورد تصدق عمر بن خطاب در رکوع آغاز نموده است. در ادامه، معنای ولایت را « قدرت بر تصرف» بر شمرده و با توجه به آیه، این معنا را با دو دلیل به اثبات رسانده است.

سپس احادیث دیگری را که دلالت بر امامت امیر المؤمنین ( علیه السلام) می کنند، همانند حدیث غدیر و وجه دلالت آن بر امامت و ذکر معنی کلمه « الاولی» و رد سخن یک فرد معتزلی درباره حدیث « من کنت مولاه» و حدیث منزلت و وجه دلالت آن بر امامت را بیان کرده و در ادامه آن حدیث اسدبن غویلم و داستان پیکار او با علی ( علیه السلام) و کشتن او توسط ایشان ذکر شده و شعری که ایشان در حال برگشتن می سرودند، آورده شده است وبعد شأن نزول آیه « سأل سائل » و تأویل آیه « عم یتساءلون عن النبأ العظیم» و تفسیر آیه « وقفوهم إنهم مسؤولون» بیان گردیده است.

و بعد احادیثی همچون: حدیث مؤاخاة و داستان مباهله و بیان اینکه نفس أمیرالمؤمنین مانند نفس رسول الله ( علیهما السلام) می باشد، و حدیث نورانیت و سد الابواب و مقام علی ( علیه السلام) در قیامت و حدیث تبلیغ آیات سوره برائت و حدیث النجم و حدیث بیتعت العشیرة بیان شده است.

و بعد داستان منازعه علی ( علیه السلام) و عباس درباره میراث پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم) ذکر شده .

و سپس حدیث نامگذاری علی ( علیه السلام) به عنوان امیر المؤمنین توسط خداوند و پیامبرش و احادیثی مانند : « حدیث الأسماء، حدیث السفر جلة، حدیث اللوزة، حدیث التفاح، حدیث الرمانة، حدیث البساط، حدیث دو فرشته نگاهبان علی ( علیه السلام) و افتخار آن دو بر سایر ملائکه، و حدیث رد الشمس» آورده شده است.

در ادامه اجماع اهل بیت بر امامت علی ( علیه السلام) و اینکه اجماع آنان حجت است را با شأن نزول آیه « انما یرید الله لیذهب عنکم ...»

درباره اهل بیت و وجه دلالت این آیه را بر حجت بودن اجماع آنها بیان کرده و سپس حدیث ثقلین را آورده و صحت آن را بیان نموده و دلالت این حدیث را بر حجیت اجماع اهل بیت ( علیهم السلام) ذکر کرده است. همچنین برای اثبات این مطلب ، حدیث السفینة و وجه دلالت آن را بیان نموده است.

در ادامه هم حدیث باب حطة، تفسیر آیه « اهدنا الصراط المستقیم». و بیان امان برای اهل زمین بودن اهل بیت، تفسیر آیات « قل لا أسألکم علیه اجرا» و « و من یقترف حسنة ...» آمده است، در فصل پایانی کتاب، احادیثی در باب حجیت اهل بیت و ولایت آنها وحرام بودن بهشت بر ظالمین نسبت به اهل بیت ، و احادیثی در باب فرقه ناجیه بودن پیروان آل محمد ( علیهم السلام) و غفران شیعیان و محبین علی ( علیه السلام) ذکر شده و مقام شیعه را در روز قیامت با حدیث و آیات بیان کرده است.

لازم به ذکر است که محقق محترم اسامی راویان و طرق مختلف احادیث آورده شده توسط مؤلف را با ذکر اسناد احادیث، در پاورقیها به ثبت رسانده اند.
 

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها