وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >   استاد محمّدرضا حكيمي ، نويسنده و محقّق

استاد محمّدرضا حكيمي ، نويسنده و محقّق

 استاد محمّدرضا حكيمي ، نويسنده و محقّق می گوید :

كلام جاودانه «نهج البلاغه »، جوششي است از سرچشمه بي انقطاع الهي ، كه به «امر رب ِّ» خود مي جوشد. اين كلام ، تقرير دوباره اي است از حقايق تجسم يافته «قرآن  كريم »، و از علوم «وحي محمّدي » و شناخت هاي قرآن و تعاليم اسلامي .

منبع :كلام جاودانه ، ص 155.