كسى كه چيزى از او خواسته اند تا وعده نداده آزاد است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >   استاد فنّ بلاغت حسين نائل مرصفي

استاد فنّ بلاغت حسين نائل مرصفي

استاد حسين نائل مرصفي (ف. 1307 ه. ق) دانشمند علوم بلاغت در جامع الازهر مصر
ايشان در شرحي كه بر نهج البلاغه نوشته است، به تمام معيارها و جاذبه‌هاي ياد شده در كلمات ابن ابي الحديد اعتراف كرده و افزوده است كه نهج البلاغه كتابي است كه خداوند آن را دليل روشني قرار داده تا ثابت كند كه علي ( عليه السلام ) بهترين شاهد زندة نورانيت و پرتو بخش قرآن و حكمت و دانش و هدايت و اعجاز و فصاحت آن كتاب آسماني است، آيات و نشانه‌هاي حكمت ارزنده و قوانين صحيح سياست و پندهاي روشن و دلنشين و براهين گويا و استواري كه علي (عليه السلام)در اين كتاب آورده خود دليل فضيلت مافوق تصور و بهترين آثار يك پيشواي به حق است كه هيچ يك از حكماي بزرگ و فلاسفة عالي مقام و نوابغ روزگار نظير آن را نياورده‌اند.[ 1]

در جایی دیگر می گوید :

«... هنگامي که پاره اي از عبارات نهج البلاغه را به دقت مي خواندم، صحنه هايي در نظرم مجسم مي گشت که شاهد زنده اي براي پيروزي نيروي سخن و بلاغت بود. آنجا که دلها به برهان حقايق آميخته مي گشت و سپاه سخنان محکم و نيرومند، چنان به درهم شکستن باطل و ياري حق، به پا مي خاست، که هر شک و باطلي را نابود مي کرد، قهرمان اين ميدان که اين پرچم پيروزي را به اهتزاز درمي آورد، اميرالمومنين علي بن ابي طالب بود»[2] .
 
[1] . در پيرامون نهج البلاغه، ص 61، علامة شهرستاني.

 [2] شرح نهج البلاغه، شيخ محمد عبده، تصحيح: محمد محيي الدين عبدالحميد، طبع مصر (بي تا) مقدمه.