آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  اثرات ایمان ( حکمت شماره 5 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

5 .و [منه‏] في حديثه (علیه السلام): (1)إِنَّ الْإِيمَانَ يَبْدُو لُمْظَةً فِي الْقَلْبِ كُلَّمَا ازْدَادَ الْإِيمَانُ ازْدَادَتِ اللُّمْظَةُ.

(2)[ [قال‏] و اللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض و منه قيل فرس ألمظ إذا كان بجحفلته شي‏ء من البياض‏]


متن فارسی

و در حدیث آن حضرت است:(1) ایمان مانند نقطه سفید در قلب آشکار می گردد، هرچه ایمان فزونی یاید نقطه سفید هم فزون شود.

(2)لمظه چون نقطه و یا مانند آن است از سفیدی، و از این معنی است که گفته می شوند: فرس المظ اگر در لب زیزین آن مقداری سفیدی باشد.

قبلی بعدی