عمرى كه خدا از فرزند آدم پوزش را مى پذيرد شصت سال است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
کتاب شناسی

احمد غلامعلی

آشنایی با نهج البلاغه

شناخت نهج البلاغه -آشنایی

مهدی مردانی

منابع نهج البلاغه

اسناد نهج البلاغه -منابع نهج البلاغه

مهدی مردانی

بررسی خطبه شقشقیه

خطبه-شقشقیه

انصاریان، علی

نهج البلاغه موضوعی

-فصل بندى عنوانى نهج البلاغه -نهج البلاغه موضوعی -موضوعی بندی نهج البلاغه

سید علی ادیانی

علي ‏بن‌ابيطالب(ع) امام اول- نظريه ‏هاي سياسي و اجتماعي- سياست و حكومت، رهبري (اسلامي)- اسلام و دولت

نظريه ‏هاي سياسي و اجتماعي

مهدی شفیعی

نهج البلاغه

کلمات امام علی علیه السلام

ابوطالب حیدر‌زاده

حکومت در اسلام

حکومت اسلامی

حسینی جلالی، محمدحسین

درباره نهج البلاغه

توضیح درباره نهج البلاغه

Pages