پيروز نشد آن كس كه گناه بر او چيرگى يافت، و آن كس كه با بدى پيروز شد شكست خورده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
علامّه محمّدتقي جعفري

علامّه محمّدتقي جعفري (ره ) شارح نهج البلاغه

آن روز كه نهج البلاغه علي بن ابيطالب (ع) بيطرفانه و با دقّت رسيدگي شود، از تمام مكتب هاي اجتماعي و اخلاقي و اقتصادي و فلسفي بي نياز خواهيم شد.