اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
ضرب المثل

بررسي ضرب المثل هاي نهج البلاغه

در ضرب المثل ها، جمع بندي، کل نگري و نتيجه گيريهاي لازم وجود دارد که در فراگيري عموم طبقات اثر بسزائي داشته و توان و قدرت آموزشي را بالا مي برد. از اين رو توجه به ضرب المثل هاي نهج البلاغه ضروري است و پروراندن آن ها، يکي از اهداف آموزشي ارزنده مي باشد که امام (ع) متناسب با مباحث خطبه ها و با توجه به فرهنگ و آداب مردمي با آنان سخن مي گفت و در رابطه با حوادث سياسي گوناگون از ضرب المثل ها کمک مي گرفت و با جاذبه ي هنري آن، معارف بلند اخلاقي، سياسي، اجتماعي را براي عموم مردم مطرح مي فرمود

رعايت اصل «پيام رسانى» در ضرب المثل‏ها

پس از تحقيق و برّرسى در ضرب المثل‏هاى نهج البلاغه، و شناخت كاربردى آن در روزگاران گذشته به اين نتيجه مى‏رسيم كه امام عليه السّلام در خطبه 5 مى‏خواهد بفرمايد كه: «من از مسائل سياسى كشور غافل نيستم.» و در خطبه 192 اين مفهوم را مى‏خواهد منتقل كند كه: «من چونان فرزندى كه از مادر جدا نمى‏شود، همواره با پيامبر بودم.» و حكمت 61، يك ضرب المثل است و اين پيام را دارد كه: «نيش زن براى شوهرش شيرين است»

امثال و حکم نهج البلاغه و تزکيه اخلاقي

مثل هاي علومي از آنجا که سرچشمه ي يک روح الهي تربيت يافته در مکتب محمدي (ص) است . اين نقش تهذيبي را برجسته تر و نمايان تر در خود دارند ، لذا با تعمق و تفکر در اين گونه مثل ها که همچون چراغ پر فروغي روشنايي بخش هدايت و رستگاري است ، انسان بهتر و سريعتر به سر منزل مقصود که همان شايستگي قرب الهي يافتن است خواهد رسيد و کمتر به تحير و سرگرداني و بي هدفي مبتلا خواهد شد .

ضرب المثل در نهج البلاغه

از جمله مصداقهای بلاغت کلام علوی بهره گیری از صناعات لفظی و کلامی در سخن خاصه ضرب المثلها است ، ضرب المثلها دارای دو جنبه لفظی ساختار شناسی و متنی زیبا شناختی است که اگر صرفاً در حد لفظ و ظاهر کلام توقف کنیم از درک کنه معنی و پیام اصلی کلام جامانده ایم واین خسرانی است بس بزرگ ، برای آنکه سیرازلفظ به معنی داشته باشیم باید ضرب المثل را شناخت و معادل معنائی و مفهومی آنرا در زبان مقصد که حداکثر ظرفیت پیام اصلی لفظ را منتقل کرد به کار برد .

ضرب المثلهای نهج البلاغه

مفهوم ضرب‌المثل«گوسفند تك رو طعمه گرگ می‌گردد» یعنی چه و به چه مناسبتی حضرت علی ـ علیه السلام ـ ذكر كرده‌اند؟

امثال و حکم نهج البلاغه و تزکيه اخلاقي

مثل را آثار و نتايج بسياري است که از جمله آنها مي توان به نقش تهذيبي مثل اشاره کرد . هر مثل به منزله ي واعظي شيرين بيان و ناصحي مهربان است که مخاطبان را با زباني ساده و اثر گذار به فرا گرفتن آداب و صفات پسنديده و فرو گذاردن عادات و افعال نکوهيده فرا مي خواند ، و بدين صورت افکار مخاطب را تعديل و تهذيب مي کند و نوعي نقش آراستگي و پيراستگي را در جامعه ايفا مي کند .