دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
جامعه

جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغه(6)

حضرت در مقام ترسيم سيماي زن در جامعه مي باشد و علل و عواملي که سبب شده تا به زن با ديد تحقير نگريسته شود مطرح مي نمايند و اهل فکر و انديشه را بي تأمل مي خوانند تا با توجه به نقش عظيم زن در نظام هستي تدبيري براي چنين وضعيتي بينديشند

جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغه(5)

نقصان عقلي زن به تماميت عقلي مرد و نقصان عاطفي مرد به تماميت عاطفي زن ترميم و جبران مي شود و از آنجا که زندگي انسان و کمال او هم محتاج زمينه عاطفي تمام و هم نيازمند عقل تمام است، در اين صورت يک زن و مرد با هم يک واحد تمام انساني را مي سازند و در نتيجه مردان از جهت عاطفي و زنان از جهت عقلاني نسبت به يکديگر احساس نياز مي کنند.

جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغه(4)

از هر فرصتي براي ايجاد محبت و صفا بين افراد خانواده بايد استفاده کرد. يکي از عوامل مؤثر در اين زمينه هديه است. از اين رو در روايتي که اسماء در مورد گردن بند حضرت زهرا عليها السلام نقل مي کند به اين نکته تصريح دارد که اين گردن بند را حضرت .علي عليه السلام براي او خريده بود.

جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغه(3)

لازم به ذکر است اينکه زنان متکفل امر معاش نمي باشند و نفقه آنان به عهده پدر، همسر، فرزند و يا حکومت است به آن معني نيست که آنان در جامعه اسلامي اجازه فعاليت اقتصادي ندارند بلکه زنان چون مردان مي توانند فعاليت اقتصادي داشته و هيچ مانعي در اين راه وجود ندارد.

جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغه(2)

حضرت زهرا عليها السلام بعد از ارتحال رسول اکرم صلي الله عليه و اله به زنان بني هاشم که او را ياري مي کردند و زينتها را رها کرده و لباس سوگ در برنموده اند، فرمود:«اين حالت را رها کنيد و برشماست که دعا و نيايش نماييد».

جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغه(1)

حضرت به احياي حقوق زن-سياسي، اقتصادي-فرهنگي و تربيتي -اجتماعي...توجه خاصي مبذول مي فرمود. افزون برآنکه مردان را به رعايت حقوق زنان توصيه و در بعضي موارد مجبور کرده است، در جهت بالا بردن سطح آگاهي و شناخت زنان از حقوق خويش نيز تلاش نموده است تا آنجا که معاويه را نيز به اقرار و اعتراف واداشته است .

کار و تلاش در سیره امام علی «علیه السلام»

حضرت موسی «علیه السلام» چوپانی کرد. حضرت عیسی «علیه السلام» طبابت می‌کرد، حضرت داوود «علیه السلام» زره می‌ساخت و حضرت محمد «صلی الله علیه و آله» به چوپانی و تجارت می‌پرداخت. پیامبر اسلام «صلی الله علیه و آله» آنگاه که ویژگی‏‌‌های انسان مومن را برای حضرت علی «علیه السلام» توصیف می‌کند.

Pages