رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
امام على (عليه السلام)

امیرالمؤمنین(علیه السلام) دارنده سنتهای انبیای پیشین(علیهم السلام)

این حدیث شریف می خواهد این نکته را به ما بفهماند که فهم و شناخت امیرالمؤمنین(علیه السلام) متوقف بر شناخت نبوت است، اما نه فقط فهم نبوت بلکه متوقف بر فهم و شناخت هزار نبی است که یکی از آن هزار نبی حضرت آدم(علیه السلام) و یکی از آنها ابراهیم خلیل الرحمن(علیه السلام) و یکی از ایشان موسی بن عمران(علیه السلام) و یکی از آن هزار نبی، عیسی بن مریم، و بقیه پیامبران اولی العزم(علیه السلام) است

پیامهایی در مورد زندگی و ویژگیهای حضرت علی(علیه السلام)

شبی ایشان مشغول حسابرسی بیت المال بودند که طلحه و زبیر وارد شدند. آن حضرت بلافاصله چراغی را که در مقابلشان بود خاموش کردند و چراغ دیگری را آوردند. طلحه و زبیر از دیدن این صحنه تعجب کردند و خطاب به علی(علیه السلام) گفتند: مگر این دو چراغ با هم فرق دارند که این ها را عوض کردید؟

پیامهایی در مورد زندگی و ویژگیهای حضرت علی(علیه السلام)

روزی رسول خدا(صلی الله علیه وآله) به عیادت آن حضرت رفتند. علی(علیه السلام) با دیدن ایشان شروع به گریستن کردند. رسول خدا(صلی الله علیه وآله) فرمودند: کسی که در راه خدا چنین جراحاتی برداشته است، سزاوار است که خداوند برای او پاداش زیادی بدهد. علی(علیه السلام) خطاب به آنحضرت فرمودند: ای رسول خدا! شما شا هد بودید که من نه از میدان جنگ فرار کردم

علی (علیه السلام) از زبان خود علی(علیه السلام)

داوند برای برادرم علی(علیه السلام) فضائلی قرار داده که از شماره بیرون است. هر کس یکی از فضایل او را بیان و بدان معترف باشد، خداوند گناهان گذشته و آینده اش را خواهد بخشید و کسی که فضیلتی را از او بنویسد تا وقتی که از آن نوشته اثری باقی است

سیمای امیرمؤمنان علیه السلام از منظر نهج البلاغه

سیمای آفتابگون حضرت علی علیه السلام چنان پر تشعشع است که هر چشمی را یارای نگریستن در آن نیست، و ستیغ شخصیت و هویّت الهی او چنان فرازمند است که پای هر راه پیمای سختکوش و بلند همّتی به دامن آن نخواهد رسید، و مرغ بلندپرواز اندیشه ها به کرانه آن نزدیک نتواند شد.

امام علی(ع)در آینه نهج البلاغه(2)

پیشوای تقواپیشگان حضرت علی(علیه السلام) در حکومت پنج ساله خویش با وجود تمامی مشکلات در جهت اجرای عدالت و مساوات اسلامی و احیای ارزشهای دینی تمام توان خویش را به کار برد و دست چپاولگران را از بیت المال کوتاه و افراد نالایق را از حکومت برکنار نمود .

امام علی(ع) در آینه نهج البلاغه(3)

اولویت علی(علیه السلام) برای امامت و رهبری جامعه دینی برخاسته از پاکی روح و برخورداری از فضائل و مناقب ویژه ایست که خدای متعال در آن بزرگ جانشین رسول خود به ودیعت نهاده که پی بردن به شایستگی آن حضرت برای .زعامت امت اسلامی، معرفت کامل و جامعی نسبت به کمالات معنوی و اجتماعی و سیاسی آنحضرت را می طلبد

خطبه غديريه امام على (عليه السلام)

على(ع) نيز در خطبه عيد غدير خود كه خوب است آن را خطبه غديريه بناميم به تفسير و تحليل اين رويداد عظيم تاريخ پرداخت. معرفى اين خطبه كه در گوشه و كنار برخى از كتابهاى ادعيه و روايت در غربت به سر مى برد و بررسى سند و كتابشناسى آن و شرح پاره هايى از آن، موضوع اين جستار است.