(از امام پرسيدند: اگر دُرِ خانة مردى را به رويش بندند، روزى او از كجا خواهد آمد ؟ فرمود) از آن جايى كه مرگ او مى آيد!.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  معارف نهج البلاغه (پرسمان)  >  گسترش نهج البلاغه در جوامع

گسترش نهج البلاغه در جوامع

پرسش:

چگونه مي توان نهج البلاغه اين گنجينه گرانبها را در جامعه گسترش داد؟

پاسخ:
البته چاپ هاي متعدد و ترجمه هاي متعدد براي نهج البلاغه انجام گرفته، اما كافي نيست بلكه بايد در قالب هاي مختلف در جامعه احيا شود. به طور مثال؛ برگزاري مسابقات سراسري، متون درسي، استفاده حداكثر سخنرانان، تابلو كردن كلمات قصار و...
اميد است كه اين كتاب شريف و رهنمودهاي آن ، راهنماي شما در همه امور زندگي باشد. براي تحقيق و مطالعه در »نهج البلاغه « مي توانيد به منابع زير مراجعه نماييد:
1- ترجمه و تفسير نهج البلاغه محمد تقي جعفري (ره )
2- سيري در نهج البلاغه شهيد مطهري
3- جستجويي در نهج البلاغه عابدي
4- ابعاد گسترده اسلام جواد مصطفوي
5- پيرامون نهج البلاغه شهرستاني
6- يادنامه كنگره نهج البلاغه گروهي از نويسندگان
7- ابزار و اطلاعات مقدماتي تحقيق در نهج البلاغه ، محمد دشتي
8- نهج البلاغه چيست ؟شهرستاني
9- آشنايي با نهج البلاغه مهدي جعفري
10- يادنامه علامه شريف رضي گروهي از نويسندگان
11- كاوشي در نهج البلاغه گروهي از نويسندگان
12- كليدهاي شناسايي نهج البلاغه محمد دشتي
13- پژوهشي در اسناد و مدارك نهج البلاغه مهدي جعفري
14- الهيات در نهج البلاغه لطف الله صافي
15- يادنامه دومين كنگره نهج البلاغه گروهي از نويسندگان