(از امام پرسيدند: اگر دُرِ خانة مردى را به رويش بندند، روزى او از كجا خواهد آمد ؟ فرمود) از آن جايى كه مرگ او مى آيد!.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  کتاب شناسی  >  کاوشی در نهج البلاغه (مقالات کنگره سوم)

مولف: 
جمعی از محققین
محل نشر: 
تهران
ناشر: 
بنیاد نهج البلاغه
تاریخ نشر: 
١٣۶۴
نوع مدرک: 
کتاب
زبان : 
فارسی
موضوع اصلی: 
مقالات درباره نهج البلاغه
کلید واژگان: 
مقالات- نهج البلاغه
توضیحات: 

كاوشى در نهج البلاغه
معرفى اجمالى
كتاب «كاوشى در نهج البلاغه»، تاليف آقايان فخرالدين حجازى، جعفر سبحانى، حسين رزمجو مى باشد كه به زبان فارسى مجموعه مقالات كنگره سوم نهج البلاغه را تشكيل مى دهند كه در اين مجموعه جمع آورى شده است. اين مجموعه، شامل مطالب و حقايق عنوان شده در كنگره نهج البلاغه و مقالاتى پيرامون كتاب انسان ساز على(علیه السلام) است.
ساختار كتاب
كتاب، شامل پيش گفتار و بيست مقاله ارائه شده، در كنگره سوم نهج البلاغه مى باشد. از آنجايى كه كتاب فقط در حكم جمع آورى مقالات مى باشد، در چينش مطالب كتاب نيز از اين روش پيروى شده است؛ لذا شيوه بيان خاصى را براى مطالب كتاب نمى توان به دست آورد.
 گزارش محتوا
پيش گفتار كتاب از بنياد نهج البلاغه در مورد هدف از برپايى نهج البلاغه مى باشد كه «بنياد نهج البلاغه در برگزارى اين كنگره ها دو هدف اساسى را تعقيب مى كند كه اهم آن پياده كردن طرح نهايى خود؛ يعنى تدوين تفسير موضوعى نهج البلاغه است، كارى كه تاكنون به طور كامل و شامل انجام نگرفته و ضرورت و اهميت آن بر كسى پوشيده نيست.

ديگر آنكه ثمره اين تحقيقات و پژوهش ها با سبكى گيرا و شيوه يى پسنديده در دسترس نسل جوان و تشنه قرار گيرد تا مورد مطالعه و عمل واقع شود، نه آنكه تنها در محيطى بسته و در حوزه يى محدود، جمعى از متفكران و انديشمندان پيرامون آن به بحث بنشينند، زيرا چه بسا انديشه هاى تابناك و افكار بلندى كه در محدوده صفحه كتاب و گوشه كتاب خانه بايگانى شده و مردم از آن بى بهره اند، حال آنكه در كنار آن كتابخانه ها و مراكز علمى و تحقيقى هزاران تشنه حقيقت در انتظار قطره زلالى از آن حقايق جان مى سپارند. و چه دردآور و تأثربار است كه حقايق و علوم زندگى آفرين به چنين سرنوشتى دچار آيد».

در بخش دوم مقدمه به مبحث قوم و عصر پرداخته شده است. متن كتاب با پيام مرحوم آيت الله مشكينى به اين كنگره شروع مى شود. در وصف امام على(علیه السلام) و نهج البلاغه مى باشد.

مقاله بعدى قطعه شعرى از آقاى سبزوارى است در همين زمينه كه ارائه شده است. مقالات بعدى اين كتاب به ترتيب عبارتند از: ١- كنگره سوّم سيّد جمال الدّين دين پرور ٢- عظمت نهج البلاغه محمدرضا مهدوى كنى ٣- عدالت و عدل الهى در حيات معقول على(علیه السلام) محمّدتقى جعفرى ۴ لزوم تمسّك به علوم علوى در نهج البلاغه حسن حسن زاده آملى ۵- على(علیه السلام) و فلسفه الهى عبداللّه جوادى آملى ۶- نقش خطابه در نهج البلاغه ابوالقاسم خزعلى ٧- حقّ و باطل در نهج البلاغه محمّدتقى فلسفى ٨- على(علیه السلام) و قرآن كريم جلال الدّين فارسى ٩- حقوق متقابل امام و مردم در نهج البلاغه ناصر مكارم شيرازى ١٠- و حد تو برادرى در نهج البلاغه سيد جواد مصطفوى ١١- صفات متّقين در نهج البلاغه محسن قراءتى ١٢- چهره برترين على اكبر پرورش ١٣- جنگ در نهج البلاغه فخرالدّين حجازى ١۴- مشاوره در قرآن و نهج البلاغه جعفر سبحانى ١۵- رابطه مردم و حكومت از ديدگاه نهج البلاغه حسين رزمجو ١۶- ناكثين از ديدگاه امام على(علیه السلام) سيد احمد خاتمى ١٧- شارحان نهج البلاغه از قرن پنجم تا هشتم عزيز اللّه عطاردى.

وقتى به عناوين مقالات كتاب نگاه مى شود، نام دانشمندان و علماى بزرگى به چشم مى خورد كه خود در غناى علمى اين كتاب نقش مهمى ايفا كرده اند.

گزيده اى از مقالات كتاب :
- در مقاله عدالت و عدل الهى در حيات معقول على(علیه السلام) از مرحوم محمّدتقى جعفرى مى خوانيم كه «نتيجه اينكه، براى فهم عدالت على و انگيزه او در عدالت، بايد به بينش او نگاه كرد. اگر مى خواهيد مطلب را فهم كنيد به دو چشم مرد عادل حتّى براى يك لحظه خيره شويد تا خيلى از ابهامات را براى شما حل كند و هستى را قابل تفسير نمايد و از يأس و نااميدى برهاند.

تأكيد على(علیه السلام) بر اسرار و مبناى هستى (كه عدالت است) وسيله اى استبراى احياى حيات روحان سانى كه فرمود: «و تمّت كلمهء ربّك صدقا و عدل الامبدّل لكلماته». - مقاله اى على(علیه السلام) و فلسفه الهى از آيت الله عبداللّه جوادى آملى كه يكى از مقالات مفصل اين مجموعه مى-باشد، اين گونه آغاز مى شود كه «اگر فلسفه را اين چنين تفسير كرده اند كه «صيرورهء الإنسان عالما عقل يّا مضاه يا للعالم العينى»، پس على(علیه السلام) يك فيلسوف الهى است، زيرا هم درباره مبدأ جهان سخن گفته، و هم پايان جهان را مورد نظر و تشريح قرارداده است.

آن چنان عالمانه در اين باره سخن مى گويد كه احدى در جهان فلسفه اين گونه سخن نگفته است. دانش عميق و الهى على(علیه السلام) درباره مبدأ، معاد، هستى و نيستى جهان طبيعت، آنچنان گسترده است كه از او فيلسوفى به تمام معنى، بصير ساخته است. او خود پيرامون علم خويش بر مبدأ جهان هستى مى فرمايد: «ما كنتأ عبد ربّا لمأره» من نه تنها خدا را مى شناسم، بلكه معبود خويش را با چشم جانم «مى بينم» و هرگز خداى ناديده را نپرستيده ام...».