آن كه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پُست كرده ، و آن كه راز سختى هاى خود را آشكار سازد خود را خوار كرده ، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بى ارزش كرده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  کاروانیان در خواب ( حکمت شماره 64 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

64- وَ قَالَ (عليه السلام) : أَهْلُ الدُّنْيَا كَرَكْبٍ يُسَارُ بِهِمْ وَ هُمْ نِيَامٌ .


متن فارسی

(و فرمود:) مردم دنيا همچون سوارانند كه در خوابند و آنان را مى رانند.

قبلی بعدی