چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  پیشگویی از آینده شوم ( خطبه شماره 57 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

 

57.وَ مِنَ الْکَلَام‏ لَه‏ علیه السلام فی صفة رجل مذموم ثمّ فی فضله هو (علیه السلام)

 1. أَمَّا إِنَّهُ سَیَظْهَرُ عَلَیْکُمْ بَعْدِی رَجُلٌ رَحْبُ الْبُلْعُومِ،
 2. مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ،
 3. یَأْکُلُ مَا یَجِدُ،وَ یَطْلُبُ مَا لا یَجِدُ،
 4. فَاقْتُلُوهُ، وَ لَنْ تَقْتُلُوهُ!
 5. أَلا وَ إِنَّهُ سَیَأْمُرُکُمْ بِسَبِّی وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّی؛
 6. فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِی؛
 7. فَإِنَّهُ لِی زَکاةٌ،
 8. وَ لَکُمْ نَجَاةٌ؛
 9. وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلا تَتَبَرَّأُوا مِنِّی؛
 10. فَإِنِّی وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ،
 11. وَ سَبَقْتُ إِلَى الْاِیمَانِ وَ الْهِجْرَةِ.

متن فارسی

57.در نکوهش یک شخص، و سپس سخن از صفات برجسته خود

 1. پیشگویى از آینده شوم حکومت: آگاه باشید! بعد از من، مردى گشاده گلو
 2.  و شکم بزرگ بر شما مسلّط خواهد شد
 3. که هر چه بیابد مى خورد، و آنچه را نمى یابد جستجو مى کند،
 4. او را بکشید! ولى هرگز نخواهید کشت،
 5. آگاه باشید! او به شما فرمان مى دهد که مرا دشنام دهید و از من بیزارى جویید.
 6. امّا بدگویى و ناسزا را (به هنگام اجبار دشمن) به شما اجازه مى دهم،
 7. را که این کار موجب فزونى مقامات معنوى من، و باعث نجات شماست؛
 8. ولى در مورد پیشنهاد بیزارى جستن،
 9. هرگز از من بیزارى مجویید؛
 10. زیرا من بر فطرت پاک توحید تولّد یافته ام
 11. و در ایمان و اسلام وهجرت، بر دیگران پیشى گرفته ام!
قبلی بعدی