(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >   پروفسور هانرى كربن

پروفسور هانرى كربن

پروفسور هانرى كربن، محقق و شرق شناس معروف فرانسوى، نهج البلاغه را از مهمترين سرچشمه هايى معرفى كرد كه متفكران شيعه پيوسته از آن سيراب شده اند.در قسمتى از گفتار او آمده است كه بعد از قرآن و احاديث پيامبر اسلام(ص)، نهج البلاغه در درجه نخست اهميت قرار دارد وتفكر فلسفى شيعه به آن وابسته است.
منبع :مجله مكتب اسلام ؛ شماره 4؛ سال 40