وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >   پروفسور هانرى كربن

پروفسور هانرى كربن

پروفسور هانرى كربن، محقق و شرق شناس معروف فرانسوى، نهج البلاغه را از مهمترين سرچشمه هايى معرفى كرد كه متفكران شيعه پيوسته از آن سيراب شده اند.در قسمتى از گفتار او آمده است كه بعد از قرآن و احاديث پيامبر اسلام(ص)، نهج البلاغه در درجه نخست اهميت قرار دارد وتفكر فلسفى شيعه به آن وابسته است.
منبع :مجله مكتب اسلام ؛ شماره 4؛ سال 40