وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >   پرهيز از پر حرفى ( حکمت شماره 69 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

69- وَ قَالَ (عليه السلام) : إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ .
 


متن فارسی

آن گاه كه عقل كامل شد، حرف كم مى شود.

قبلی بعدی