وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  پایان جنگ جمل ( خطبه شماره 14 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

 

14.وَ مِن خُطبَةٍ لَهُ عَلیهِ السَّلامُ فی ذَمِّ أهلِ البَصرةِ بعد وَقْعَةِ الجَمَلِ

فی مثل ذلک:

 1. أَرْضُکُمْ قَرِیبَةٌ مِنَ الْمَاءِ،
 2. بَعِیدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ.
 3. خَفَّتْ عُقُولُکُمْ،
 4. وَ سَفِهَتْ حُلُومُکُمْ،
 5. فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَابِلٍ،
 6. وَ أُکْلَةٌ لآکِلٍ،
 7. وَ فَرِیسَةٌ لِصَائِلٍ.

متن فارسی

 

 

14.از خطبه هاى آن حضرت است درباره پایان جنگ جمل (ادامه خطبه قبل)

 1. نکوهش اهل بصره: سرزمین شما به آب نزدیک است
 2. و از آسمان دور،
 3. عقل هایتان سبک
 4. و افکارتان سفیهانه است!
 5. از این جهت شما هدف خوبى براى تیراندازان هستید
 6. و لقمه چربى براى مفت خواران
 7. و شکار خوبى براى صیّادان و درندگان!
قبلی بعدی