چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  وساطت بدون منت ( حکمت شماره 61 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

61- وَ قَالَ (عليه السلام) :
الشَّفِيعُ جَنَاحُ الطَّالِبِ .


متن فارسی

واسطه شونده، بال درخواست كننده است.

قبلی بعدی